Czym charakteryzuje się ryczałt?

Ryczałt to nic innego jak forma opodatkowania dochodu. Ta forma jest tu kluczem, bo ryczałt jest zdecydowanie formą uproszczoną, a to uproszczenie polega na tym, że podatnik inaczej jak w innych, bardziej zresztą popularnych formach opodatkowania, nie musi ustalać tak zwanej podstawy wymiaru podatku (czyli inaczej tej wartości od której się liczy samą kwotę podatku należnego). Dotyczy podatku dochodowego.

 

Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z tej uproszczonej formy opodatkowania. Regulacje w tym względzie są wprowadzane ustawą, w tym wypadku jest to ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .

Osoby, które mogą korzystać z ryczałtu to

  • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą

  • osoby duchowne

  • osoby, które mają przychód z najmu, dzierżawy, ale umowy są zwierane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej

 

Rozliczenie ryczałtu może mieć formę

- karty podatkowej

- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ( czyli inaczej księgowanych)

 

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są objęte przychody osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą , również wtedy kiedy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej .

Ryczałtem są objęte również pieniądze i inne wartości pieniężne, świadczenia w naturze i najmu, które podatnik ma do dyspozycji w roku kalendarzowym.

 

 

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może mieć miejsce jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą prowadza ją samodzielnie i przychód nie przekroczył 150 000 euro. Ta sama kwota 150 000 euro obowiązuje, kiedy podatnicy uzyskiwali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki. Wtedy, kiedy podatnicy rozpoczynają wykonywanie swojej działalności podatkowej w roku podatkowym i nie korzystają z karty podatkowej, bez względu na wysokość przychodów.

Ryczałt może być korzystną opcją opodatkowania dochodów dla tych osób fizycznych, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i nie są stanie ocenić skali swoich przychodów, oraz dla tych wszystkich, których działalność jest niewielka. Zryczałtowany podatek dochodowy jest mocno uproszczony, nie trzeba prowadzić całej, szczegółowej księgowości, zatrudniać księgową lub biuro rachunkowe, korzystne jest też to,ze ma niezbyt wygórowane stawki.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!