Przebieg automatyzacji procesów konsolidacyjnych w strukturze wielofirmowej

Proces globalizacji dotyczy wszystkich dziedzin życia, ale szczególnie silnie oczywiście dotyka procesów gospodarczych. Globalizacja wymusza łączenie się ( inaczej konsolidację) poszczególnych firm w struktury wielofimowe, które można nazywać grupami kapitałowymi, organizacjami, korporacjami, holdingami, zresztą jak kto woli. Struktury wielofirmowe to najbardziej uniwersalna nazwa, będzie zrozumiana pod każdą szerokością geograficzną zglobalizowanego świata.

Konsolidacja to bardzo długi i wyjątkowo trudny proces. Wolny rynek nie znosi próżni, każda nisza natychmiast zostaje wykorzystana do biznesu, nic więc dziwnego, że odpowiadając na to zapotrzebowanie jak grzyby po deszczu powstały firmy specjalizujące się w organizacji procesów konsolidacyjnych.

Generalnie konsolidacja struktur wielofirmowych polega na wielotorowym działaniu mającym na celu sprawić, by wszystkie struktury tych wielu łączących się firm, były ze sobą kompatybilne, czyli po prostu doskonale do siebie pasowały i zaczęły działać jak jeden zgrany,doskonale pracujący organizm. Trudno zliczyć wszystkie poważne problemy i wyzwania , jakie pojawiają się w takim procesie konsolidacji – organizacyjne, prawne, biurokratyczne, informatyczne, przepływu danych,ujednolicenia danych, eliminajca danych dotyczących rozliczeń wzajemnych, no i newralgiczny dział czyli dział finansowy, krwioobieg każdej firmy. Tutaj trzeba przede wszystkim uzyskać zgodność z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF/MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Raportowania Finansowego ( IFSR), a to wymaga eliminacji danych z rozliczeń wzajemnych, zmianę walut, przenoszenia lub konwersji danych,konsolidacji w różnych standardach księgowości i wielu innych równie trudnych procesów księgowych i rachunkowych .

Bardzo wysoki stopień trudności procesów konsolidacyjnych w strukturach wielofirmowych wymusił automatyzację tych procesów. Automatyzacja pomaga zniwelować różnice w systemach organizacyjnych i informatycznych, przyspiesza przetwarzanie danych, prezentowania danych z uwzględnieniem różnic legislacyjnych i walutowych poszczególnych firm. Automatyzacja pomaga zgrać wzajemne bilanse, księgowanie niezbilansowanych rozliczeń , zarządzanie obrotem towarowym, zarządzanie logistyką poszczególnych firm, które mają po konsolidacji działać jak jeden organizm. Bardzo ważnym aspektem automatyzacji jest utrzymanie pełnej kontroli danych.

Prawidłowe wdrożenie automatyzacji procesów konsolidacyjnych w strukturach wielofunkcyjnych zdecydowanie podnosi ich konkurencyjność i efektywność.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!