Dobrowolne poddanie się karze za posiadanie narkotyków – zalety

Osoby zatrzymane za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków zazwyczaj zostają poddane przesłuchaniu, w czasie którego prawdopodobnie pojawi się pewna propozycja. Chodzi tutaj o dobrowolne poddanie się karze; choć na pierwszy rzut oka nie wydaje się to być szczególnie korzystne, w rzeczywistości jednak takie wyjście posiada mnóstwo zalet. Warto w takim razie dowiedzieć się, dlaczego każdy w takiej sytuacji powinien to rozważyć.

Doświadczenie zawodowe wielu sędziów zajmujących się tego typu sprawami pokazuje, że praktycznie większość osób zatrzymanych pod zarzutem posiadania określonej ilości narkotyków decyduje się na "dogadanie się" z prokuratorem i i dobrowolnie poddaje się karze w ustalonym wspólnie wymiarze. Jeśli takie porozumienie zostanie zawarte, to prokurator składa do sądu wniosek (wraz z aktem oskarżenia) w którym prosi o wydanie wyroku i ukaranie osoby oskarżonej; sęk w tym, że kara taka zostaje ustalona razem z prokuratorem w trakcie przesłuchania przez oskarżonego. Wówczas sąd zwołuje odpowiednie posiedzenie i orzeka karę, na którą skazuje się osobę oskarżoną. Główną zaletą tego rozwiązania jest to, że można w taki sposób uniknąć konieczności osobistego stawienia się na rozprawie czy też składania wyjaśnień i uczestniczenia w postępowaniu dowodowym. Sąd po otrzymaniu wniosku od prokuratora o ukaranie osoby oskarżonej bez procesu musi jedynie zwołać posiedzenie, na którym kara zostanie orzeczona – nie jest przy tym wymagana obecność oskarżonego. Wyrok zostaje tutaj wydany bez postępowania dowodowego, zaś sama wymierzona kara jest wcześniej ustalona pomiędzy prokuratorem a oskarżonym. Znacznie ułatwia to całą tę procedurę i sprawia, że oskarżony może przebrnąć przez nią przy dużo mniejszym stresie oraz wysiłku.

Drugą zaletą jest sam fakt, że oskarżony z góry wie o tym, jaka kara zostanie mu wymierzona. Sąd przy wydawaniu swojego werdyktu może kierować się wyłącznie ustaleniami prokuratora z osobą oskarżoną, bez wprowadzania w nich żadnych swoich zmian czy modyfikacji. Dobrowolne poddanie się karze ma w takim razie wiele istotnych zalet. W niektórych przypadkach może to znacząco zmniejszyć problemy jakie wynikają z prowadzenia przeciwko nam takiej sprawy sądowej.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!