Jak ma wyglądać odwrotne obciążenie w obrocie sprzętem elektronicznym?

Nowe przepisy sprawiają, że dostawca sprzętu elektronicznego zyska nowe możliwości, których mu dotychczas brakowało. Będzie mógł dokonać weryfikacji statusu nabywcy, co stanie się możliwe dzięki dostępnej online bazie podatników VAT przygotowywanej aktualnie przez Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy dadzą mu również możliwość skorzystania z procedury, zgodnie z którą naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego, będzie zobowiązany potwierdzić, że nabywca rzeczywiście jest zarejestrowany jako podatnik VAT i to zarówno czynny, jak i zwolniony.

Już 1 lipca 2015 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o VAT, a wraz z nią w polskim prawie pojawia się mechanizm odwrotnego obciążenia. Nabywcy wyrobów elektronicznych, których wartość łączna przekracza 20 tysięcy PLN stają się więc zobowiązani do odprowadzenia podatku VAT. Mechanizm odwróconego obciążenia odnosi się do sprzętów takich, jak telefony komórkowe, komputery przenośne oraz konsole do gier wideo. Należy jednak pamiętać o tym, że nie zawsze znajduje on zastosowanie, te ostatnie jest bowiem uzależnione między innymi od warunku posiadania przez nabywcę statusu czynnego płatnika VAT. Oczywiście, dostawcy muszą także liczyć się z pewnymi ograniczeniami, jeśli bowiem chcą rozliczyć transakcję na zasadach przewidzianych dla mechanizmu odwróconego obciążenia, oczekuje się od nich, że podejmą wszelkie środki, aby doszło do rzetelnego rozliczenia podatku od tego rodzaju dostaw. Nie można zatem dokonać zaniedbania związanego z ryzykiem, że odbiorca nie jest podatnikiem VAT czynnym. Już choćby dlatego na dostawcach ciąży obowiązek zachowania należytej staranności podczas weryfikowania statusu podatkowego kontrahenta. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z bazy online, która jest właśnie przygotowywana i ma być dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość skorzystania z procedury przerzucającej ciężar związany z weryfikacją na naczelnika urzędu skarbowego. Nie można też zapominać o tym, że konieczne jest upewnienie się, czy osoba fizyczna, która składa zamówienie w imieniu podatnika VAT jest w ogóle do tego uprawniona. Tu konieczna jest analiza tych rejestrów, które gromadzą dane dotyczące przedsiębiorców. Szczególnie przydatny może być w tym kontekście Krajowy Rejestr Sądowy oraz dane zbierane przez Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!