Szkolenie BHP- kto ma obowiązek i jak często je przeprowadzać?

Prowadząc przedsiębiorstwo prywatne, zobowiązani jesteśmy do pewnych spraw, które z punktu widzenia pracownika niższego szczebla są mało ważne i mogą się wydawać wymysłem pracodawcy. Jedną z takich ważnych czynności i działań, jakie leżą po stronie właściciela firmy, są szkolenia BHP dla pracowników.

Szkolenie BHP ma za zadanie przedstawić pracownikom zagrożenia, jakie wynikają z wykonywanej przez nich pracy oraz w jaki sposób odpowiednio stosować się do zasad BHP. Zazwyczaj tego typu szkolenie prowadzone jest w siedzibie firmy przez zatrudnionego do tego celu pracownika z odpowiednim przeszkoleniem oraz zezwoleniem na tego typu pracę lub też przez etatowego pracownika BHP, który dodatkowo czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w naszej firmie. Wszystkie zasady BHP zostały stworzone w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zminimalizowania niebezpiecznych sytuacji, jakie pojawiają się szczególnie w zawodach dosyć niebezpiecznych.

Każdy nowy pracownik powinien odbyć odpowiednie szkolenie wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za BHP. Co więcej, jeżeli przyjmujemy stażystę lub praktykanta, który będzie przebywał na terenie miejsca pracy, to także powinniśmy go przeszkolić z zasad BHP. W przypadku braku takiego szkolenia i sytuacji, w której doszło do wypadku w miejscu pracy, to zostaniemy obciążeni ogromnymi karami oraz będziemy zmuszeni zapłacić odszkodowanie pracownikowi, który nie został przeszkolony w tym zakresie.

Zaznaczyć należy, że powinniśmy także pamiętać o okresowych szkoleniach BHP, które szczególnie wymagane są np. w pracach na wysokościach lub wśród pracowników zatrudnionych w zawodach o szczególnych warunkach pracy oraz niebezpiecznych dla zdrowia zawodach. Warto jest mieć w swojej firmie pracownika BHP, który na bieżąco sprawdza stan techniczny sprzętu oraz czy wszyscy przestrzegają zasad bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku takie zaniedbanie może być dla nas bardzo kosztowne.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!