Świadczenia dla bezrobotnych

Przy obecnym rynku pracy i przy obecnej gospodarce ciężko czuć się bezpiecznym na swojej posadzie. Co zrobić gdy zwolnili cię z pracy? Jesteś bezrobotny? Przede wszystkim zarejestruj się w urzędzie pracy. Urzędy oferują obecnie wiele świadczeń dla osób bezrobotnych, staży i szkoleń. Warto zacząć z tego korzystać. Tym bardziej że szkolenia są bezpłatne, a biorąc udział w stażu czy też otrzymując świadczenia można otrzymać z urzędu pomoc finansową. 

Jakie warunki trzeba spełniać by móc zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Aby zarejestrować się w urzędzie pracy i otrzymać status osoby bezrobotnej wystarczy być osobą pełnoletnią i nie być emerytem, rencistą ani też nie pobierać żadnych stałych zasiłków lub świadczeń z pomocy społecznej (typu renty itd). Oczywistym warunkiem jest również to że osoba ubiegająca się o taki status nie może być nigdzie zatrudniona ani też wykonywać pracy na umowę-zlecenie, umowę o dzieło ani umowę agencyjną. Kolejnym warunkiem jest to że starając się o status osoby bezrobotnej nie można być także rolnikiem, odbywać kary więzienia czy tez być aresztowanym. Natomiast Twoje dochody nie mogą przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia czyli 750 zł brutto. A ostatnim warunkiem jest to, że ubiegając się o świadczenia dla osób bezrobotnych nie można być uczniem szkoły w systemie dziennym. 

Jak uzyskać status osoby bezrobotnej?

P pierwsze idź do urzędu pracy tam, gdzie jesteś zameldowany, lub tam, gdzie aktualnie mieszkasz. Następnie musisz wypełnić kartę rejestracyjną i złożyć potrzebne dokumenty. Decyzja o przyznaniu statusu bezrobotnego zostanie do ciebie przysłana pocztą. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej każdego powiatowego urzędu pracy. 

Prawo do zasiłku

Jest to podstawowe prawo każdej osoby bezrobotnej. Przysługuje wtedy gdy urząd pracy nie ma dla propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych, oraz jeżeli w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji byłeś osobą pracującą i odprowadzałeś składki na ZUS i Fundusz Pracy co najmniej przez 365 dni, czyli cały rok. Jeżeli odszedłeś z pracy z winy pracodawcy, prawo do zasiłku masz już po siedmiu dniach od momentu rejestracji. Jeżeli odszedłeś za porozumieniem stron lub wypowiedziano ci umowę o pracę, to pieniądze dostaniesz dopiero po trzech miesiącach. Jeżeli twoja strata pracy związana była z wydaleniem dyscyplinarnym to zasiłek otrzymasz dopiero po pół roku.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!