Ustawa dotycząca rejestracji spółek przez Internet

Ustawa została podpisana w 2014 roku przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Projekt ten został zgłoszony przez polityków PO. Za przyjęciem tej ustawy z końca listopada 2014 roku byli wszyscy 427 posłów. Nowelizacja kodeksu o spółce handlowej dała szansę na stworzenie spółki jawnej oraz komandytowej i skorzystanie ze wzoru umowy dostępnej w systemie informatycznym. Obecnie w można założyć oraz zarejestrować w formie internetowej jedynie przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli chodzi spółki komandytowe i jawne nadal zawierają klasyczną formę w postaci pisma papierowego lub aktu notarialnego. Wracając jednak do spółki z o.o. pomimo metody elektronicznej każdą aktualizację danych trzeba potwierdzić przez sporządzenie aktu u notariusza. Na szczęście istnieją szczegóły zawarte we wszystkich trzech spółkach, które można zmodyfikować drogą elektroniczną. Takim przykładem może być zmiana wspólnika bądź kapitału.

Oprócz rejestracji spółki konsekwencją podpisu złożonego przez byłego prezydenta są zmiany dotyczą również ustawy na temat swobody działalności gospodarczej. Chodzi o to, aby zmniejszyć składki sądowe od wniosków dotyczących wpisów mogących zawierać się w rejestrze spółek oraz ewentualnych zmian w tych obszarach. Wnioski te można wykonywać oraz zgłaszać w oparciu o system informatyczny. Jednak z takiej wygody mogą skorzystać spółki, które już wcześniej zawarły umowy z wykorzystaniem tego typu mechanizmu systemowego. Pora przejść do konkretów, czyli samych opłat określających wpis do rejestru. Kwota wniosku wpisowego, która dotyczy spółki przy wykorzystaniu wzorca dostępnego elektronicznego wzorca ma być stosunkowo mniejsza od tych dotychczasowych. Oświadczenie zawarte o pierwszym wpisie ma wynieść 250 zł. Wcześniej kwota ta wynosiła o 50% więcej, czyli 500 zł. Jeśli chodzi o wniosek dotyczący każdej następnej zmiany bądź aktualizacji wpisu opłata taka zawiera koszt 200 zł. Poprzednia kwota wynosiła o ¼ więcej i wynosiła dokładnie 250 zł. Celem obniżenia tych kosztów ma być rozszerzenie popularności oraz zachęcenie do wyboru korzystania z systemu informatycznego, który jest niewątpliwie jest wygodniejszy biorąc pod uwagę kwestie finansowe oraz daje różnego typu możliwości.

 

Od 15 stycznia 2015 roku weszły nowe zasady odprowadzania podatków przez spółki zagraniczne, które są na bieżąco dokładnie weryfikowane i sprawdzane. Oprócz tego akceptowany drugi sposób podpis elektroniczny, który zapewnia o bezpieczeństwie autoryzacji. Aby skorzystać z takiej możliwości trzeba zająć się stworzeniem profilu zaufanego dostępnego w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej zwany skrótowo ePUAP. Platforma ta jak sama nazwa wskazuje służy do wymiany informacji między jednostkami administracyjnym, instytucjami publicznymi oraz komunikacji między obywatelami, które chcą załatwić sprawę związaną z urzędami państwowymi. Może to być m.in. główna jednostka administracyjna, samorząd lub urząd gminy. System ten posiada wiele zalet. Można załatwić większość spraw urzędowych nie wychodząc z domu, co jest bardzo wygodne. Posiada dostępną listę różnych usług świadczonych drogą elektroniczną, z których mogą skorzystać obywatele i podmioty gospodarcze. Platforma ta jest dość prosta w użytkowaniu, ogólnie dostępna i co najważniejsze bezpieczna. Powracając jeszcze do samego elektronicznego uwierzytelniania wniosków o wpis spółki są one później widoczne w Krajowym Rejestrze Sądowym i mają pełną moc prawną pod każdym praktycznie względem.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!