Spółka Z.O.O zakładana przez internet.

Przywykliśmy, że zakładanie firmy to trudna sprawa i trzeba poświęcić wiele czasu chodząc od urzędu do urzędu z dokumentami w ręku, których zawsze jest za mało. Z zakładaniem spółki Z.O.O jest tak samo, dużo formalności i bieganina po przeróżnych urzędach, stracony czas i nerwy. A przecież od ponad trzech lat spółkę Z.O.O można założyć nie wychodząc z własnego domu za pośrednictwem potężnego narzędzia, jakim jest internetu. Spółka rejestrowana jest szybko, bez problemów nawet w dwadzieścia cztery godziny. Aby tego dokonać należy wykorzystać wzorzec umowy i założyć firmę przez internet. Na mocy Kodeksu spółek handlowych już od ponad roku można rejestrować spółki Z.O.O przez internet.

Od czego zacząć?

Najważniejszym i pierwszym krokiem podczas zakładania spółki Z.O.O przez internet jest wypełnienie formularza umowy. Aby jednak można było przystąpić do wypełniania formularza należy założyć własne konto w systemie teleinformatycznym na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Dla założenia konta potrzebne są takie dane jak: Imię i nazwisko, numer PESEL, dokumenty potwierdzające naszą tożsamość i dane zawarte w nich. Formularze można odnaleźć w systemie teleinformatycznym dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Pamiętać należy, że każdy wypełniany formularz musi być potwierdzony naszym podpisem elektronicznym. Jest on niezbędny, aby uwierzytelnić nasze konto i przesyłany formularz.

Zakładając spółkę Z.O.O poprzez internet nie mamy możliwości jakiejkolwiek modyfikacji formularza. Jeśli chcemy założyć spółkę Z.O.O z innymi zapisami pozostaje nam zakładanie spółki w tradycyjny sposób znany od lat. Umowa spółki Z.O.O zawierana w sposób elektroniczny staje się ważna po wprowadzeniu do systemu odpowiednich, wymaganych danych oraz potwierdzeniu jej własnym podpisem elektronicznym. Pamiętać należy, że obecna wersja systemu teleinformatycznego nie jest w pełni obsługiwana poprzez przeglądarki Microsoft Internet Explorer.

Czy zapisane dane można później modyfikować?

Wszelkie zmiany w późniejszym czasie są jak najbardziej akceptowane. Wspólnicy mogą dokonywać zmian zapisu. Wszelkie jednak dokonywane zmiany w umowie muszą mieć charakter aktu notarialnego. 

Podpisaliśmy umowę i co dalej?

Po zawarciu już umowy spółki Z.O.O użytkownicy zobowiązani są do wypełnienia listy wspólników. W systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy odpowiedni ku temu celowi formularz listy wspólników. Podpisanie listy wspólników następuje po złożeniu podpisu elektronicznego na wyznaczonym formularzu dla tworzenia listy wspólników.  Lista wspólników musi być wypełniona do siedmiu dni po zarejestrowaniu spółki. Można również złożyć podpisy wspólników w sądzie rejonowym. Podpisy w tym przypadku składa się przed sędziom lub w formie aktu notarialnego potwierdzonego notarialnie.

Co po za tym?

Koniecznie trzeba złożyć oświadczenie członków spółki o wniesionych przez nich wkładach własnych. Do tego celu również na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziemy odpowiednie formularze. Korzystając z nich wszyscy członkowie spółki podpisują to oświadczenie w systemie teleinformatycznym poprzez złożenie podpisu elektronicznego. Minimalny kapitał wniesiony do spółki to pięć tysięcy złotych. Do dokumentów sporządzonych w sposób elektroniczny ma dostęp każdy członek zarządu. Wszyscy wspólnicy składają swój elektroniczny podpis pod umową, oraz listą wspólników. Oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału powinni podpisać członkowie zarządu spółki. 

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!