Przyspieszone postępowanie układowe.

Spółki z o.o. są jednymi z najciekawszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki wielu możliwościom, jakie dają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorcą możliwe są znaczne oszczędności m.in. na składkach do ZUS oraz podatkach. Inną ogromną zaletą spółek z o.o. jest fakt, że współwłaściciele spółki nie odpowiadają majątkiem prywatnym za długi i zobowiązania, jakie powstały w trakcie działania spółki. Wystarczy tylko w odpowiednim czasie ogłosić upadłość spółki, aby w pełni odciąć się od roszczeń względem zobowiązań.

W przypadku bardzo dużych wierzytelności mamy dwie możliwości. Ogłaszamy upadłość spółki, przez co w pewnym sensie likwidujemy firmę lub też możemy zawrzeć z naszymi wierzycielami przyspieszone postępowanie układowe. Tego typu układ umożliwia dłużnikowi zawarcie układu tuż po stworzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym. Ta opcja możliwa jest jedynie w sytuacji, kiedy suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nie przekracza 15% sumy wartości wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Aby rozpocząć procedurę, powinniśmy w odpowiednim sądzie złożyć wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. Powinien on zawierać wszystkie wymagane do tego celu dane dłużnika. Ważne jest, aby taki wniosek zawierał wstępny plan restrukturyzacyjny. Bez tego ważnego elementu nasz wniosek może zostać odrzucony. Otwarcie postępowania układowego skutkuje możliwością uzyskania ochrony przed prowadzonymi wobec dłużnika postępowaniami komorniczymi. Dodatkowo po otwarciu postępowania nie mogą nam zostać wypowiedziane leasingi, kredyty oraz umowy najmu. Jesteśmy w pełni chronieni przed tego typu działaniami.

Ważne jest też, aby prowadzić pełną współpracę z sędzią oraz nadzorcą sądowym. Zobowiązani jesteśmy udzielać im wszystkich niezbędnych wyjaśnień oraz informacji.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!