Co mówi prawo energetyczne o urządzeniach energetycznych, instalacjach, sieciach i ich eksploatacji?

Ustawa regulująca prawo energetyczne została uchwalona w 1997 roku, choć na przestrzeni lat była nowelizowana wielokrotnie - ostatnia zmiana weszła w życie w połowie 2020 roku. Prawo energetyczne określa zasady dostarczania paliw i energii, reguluje politykę energetyczną państwa i działalność prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także określa przepisy o koncesjach i taryfach energetycznych. Szósty rozdział poświęcony jest natomiast urządzeniom energetycznym, instalacjom, sieciom i ich eksploatacji.

 

Kto może eksploatować urządzenia i instalacje?

Zgodnie z artykułem 54. Ustawy Prawo Energetyczne, osoby zajmujące się eksploatacją zarówno sieci, jak i urządzeń czy instalacji, zobowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone stosownym świadectwem. Czasem jednak sprawdzenie kwalifikacji trzeba powtórzyć np. w sytuacji, gdy osoba zajmująca się eksploatacją sieci, urządzeń lub instalacji w ciągu ostatnich pięciu lat nie zajmowała się tym. W przypadku, gdy prowadzimy usługi świadczone na rzecz konsumentów, pracodawca powinien przeprowadzać także takie sprawdzenie kompetencji co 5 lat, niezależnie od regularności zatrudnienia pracownika.

Oszczędne i racjonalne zużycie energii i paliw - co mówią przepisy?

Racjonalnemu i oszczędnemu zużyciu paliw i energii poświęcony jest artykuł 51. Prawa Energetycznego. Znajdziemy w nim zapis, że budowa, import, produkcja czy projektowania powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii. To samo się tyczy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Jednocześnie należy pamiętać o zachowaniu niezawodności współdziałania z siecią oraz przestrzegając przepisów prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania lub innych przepisów wynikających z technologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa. Należy także zachować bezpieczeństwo obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań środowiskowych.

Artykuł ten reguluje także, że powyższe czynności przy wytwarzaniu energii biomasę zastosowanych w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu muszą zapewnić sprawność przemiany energetycznej na poziomie co najmniej 85%.

Jakie urządzenia energetyczne są zgodne z prawem?

Jeśli jesteśmy producentami lub importerami urządzeń wprowadzanych do odbioru, mamy obowiązek informacji na etykiecie i w charakterystyce technicznej o efektywności energetycznej urządzeń. W przypadku pomp ciepła zasilanych elektrycznie lub gazowo, na absorpcyjnych pompach ciepła oraz na urządzeniach i instalacjach wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła energię promieniowania słonecznego musimy umieścić oznaczenie ekologiczne. Zgodnie z przepisami musimy także zapewnić w dokumentacji technicznej spełnienie wymagań wynikających z europejskich norm w zakresie oznaczeń ekologicznych i etykiet.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!