Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA

Informacja ZUS IWA to dokument, który składa się zawsze do końca stycznia za rok poprzedni. Muszą go składać podatnicy, którzy mają co najmniej 10 ubezpieczonych osób. Dane przekazywane do ZUS będą im służyć do ustalenia jaka jest stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W przypadku gdy termin mija w dzień wolny od pracy przesuwa się go na kolejny dzień roboczy. Dane, które wykazuje się na tym formularzu przy obowiązku składania go przez trzy kolejne lata będą stanowiły podstawę dla ZUS, który będzie według tego ustalał obowiązujące danego płatnika stopy procentowe przy ubezpieczeniu wypadkowym na najbliższy rok składkowy. Rok składkowy zawsze obejmuje okres od 1 kwietnia do końca marca kolejnego roku. Płatnik składek, który rozpocząć działalność na początku maja 2012 roku i dokonał zgłoszenia w ZUS nie miał obowiązku składania formularza ZUS IWA. Musiał złożyć w 2013 roku i w 2014. Jako, że złożył go dopiero dwa razy to nadal będzie zobowiązany do tego, by samodzielnie ustalić jaka stopa procentowa go obowiązuje przy wyliczeniu ubezpieczenia wypadkowego. Kto przekazuje formularz ZUS IWA Do złożenia formularza ZUS IWA będą zobowiązani Ci podatnicy, którzy będą jednocześnie spełniać następujące warunki: - są zgłodzeniu do ZUS nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe przynajmniej w okresie od początku roku do końca roku za który formularz ma być złożony oraz przez przynajmniej jeden dzień kolejnego roku kalendarzowego - w roku, który będzie dotyczył składanego formularza ZUS IWA mieli zgłoszonych do ubezpieczenia przynajmniej 10 różnych osób. - byli zobowiązani do tego, by mieć wpis w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowego na koniec roku, za który będzie składany formularz ZUS IWA Warunek, który odnosi się do nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS jako płatnik składek będzie określony jako spełniony, jeśli w każdym z miesięcy roku, za który jest dany formularz przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu przez jeden dzień. Formularzu nie będzie musiał składać taki płatnik składek, który przynajmniej w jednym miesiącu roku nie zgłaszał do ubezpieczenia żadnej osoby.

Omawiany wymóg sprawił, że płatnik, który przykładowo rozpoczął działalność w lutym 2014 roku i wtedy zgłosił do ubezpieczenia zatrudnione przez siebie osoby nie będzie musiał składać formularza za rok 2014, nawet jeśli przez kolejne miesiące zgłaszał średnio nawet powyżej 10 osób, ponieważ nie będzie miał nikogo zgłoszonego za miesiąc styczeń. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla takich przedsiębiorców, tylko trzeba wziąć te kwestie pod uwagę zanim w ogóle będziemy zajmowali się wypełnieniem konkretnych formularzy do ZUS.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!