Usługi kadrowo-płacowe

​Wielu przedsiębiorców doskonale wie jak trudno jest prowadzić własny biznes, dbać o każdy szczegół, aby wszystko było zawsze dopięte na ostatni guzik, a firma przynosiła jak najlepsze zyski. Własny biznes to nie tylko nienormowany czas pracy, ale również morze papierkowej roboty. W niektórych kwestiach można sięgnąć po outsourcing, co znacznie usprawnia pracę, a często nawet pozwoli sporo zaoszczędzić, zwłaszcza gdy nie trzeba budować własnego działu HR itp. Zlecanie takich usług na zewnątrz, staje się coraz bardziej popularne, a wielu przedsiębiorców otwarcie mówi o zaletach takiego rozwiązania. Warto jednak wybrać odpowiednie, licencjonowane biuro rachunkowe, które stawia na doświadczenie własnych pracowników. Dla przykładu Biuro Usług Księgowych Raś & Raś Accounting sp. z o.o oferuje pełne pakiety w dziedzinie księgowości, finansów, kadr itp. Propozycje firm działających na tym polu mogą znacznie usprawnić pracę danego przedsiębiorstwa.

Sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS.

Usługa ta oferowana jest jednakowo do osób zaczynających swoją przygodę z biznesem oraz dla tych, którzy już od jakiegoś czasu prowadzą własną firmę. Istnieje kilka rodzajów deklaracji i raportów, które przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do ZUS-u na początku zakładania firmy oraz już w trakcie jej prowadzenia. Nie ma konieczności zatrudniania specjalisty z tego zakresu, który na pełnym etacie będzie zajmował się stosunkowo niewielką działką. Sporządzanie deklaracji oraz raportów można zlecić bez problemu firmie zewnętrznej, która wykona wszystko dokładnie i w wymaganym terminie.

Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS.

W tym zakresie biuro oferuje zakres takich czynności jak obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac osób zatrudnionych w firmie, wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji, które są wystawiane na potrzeby ZUS. Lista płac pracowników jest bardzo ważna, ponieważ na jej podstawie oblicza się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobierając ją przy tym z wynagrodzenia i wpłacając do urzędu skarbowego. Na tej podstawie wystawiane są deklaracje potrzebne do całorocznego rozliczenia z tytułu dochodów. Jest to bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia pracodawcy, ale i pracownika, dlatego warto powierzyć tę kwestie specjalistą. Bardzo dużo firm korzysta w tym przypadku z usług outsourcingowych.

Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego.

Wymagane jest, aby odpowiednie deklaracje trafiły do ZUS-u drogą elektroniczną. Potrzebny jest wówczas podpis kwalifikowany, czyli podpis elektroniczny równoznaczny z podpisem odręcznym służący do podpisywania dokumentów i umów o mocy prawnej. W celu podpisania w ten sposób dokumentu niezbędne są takie elementy jak: certyfikat zawierający informacje o właścicielu certyfikatu, klucz publiczny, który służy do weryfikacji podpisu, klucz prywatny, który w przypadku certyfikatu kwalifikowanego znajduje się na karcie kryptograficznej, urządzenie do odczytu kart, aplikacja podpisująca. Biura oferujące przesyłanie deklaracji elektronicznie przy użyciu podpisu kwalifikowanego oferują pomoc z uzyskaniem takich uprawnień.

Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy.

Firmie zewnętrznej można również zlecić sporządzanie umów o pracę, jeżeli chcemy kogoś zatrudnić bądź przedłużyć lub zmienić formę współpracy z daną osobą. Nie jest wymagane zatrudnianie na stałe specjalistę ds. kadrowych, wystarczy zlecić to do biura oferującego taką usługę. Biuro Usług Księgowych Raś & Raś Accounting sp. z o.o oprócz przygotowywania umów o pracę, w ramach zlecenia sporządza również świadectwa pracy.

Prowadzenie akt osobowych.

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w sprawach wynikających ze stosunku pracy. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców zatrudniających pracowników niezależnie od ich liczby i profilu firmy. Regulują to specjalne przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Dotyczy to dokumentacji osób ubiegających się o pracę, zatrudnionych oraz związane z ustaniem stosunku pracy. Akta osobowe to ogromny zasób informacji, które muszą być odpowiednio strzeżone i przetwarzane, jeśli wymagają tego procedury. Także i w tym przypadku może zostać to zlecone firmie zewnętrznej.

Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych.

Każdy zatrudniony pracownik musi otrzymać na początku roku od pracodawcy roczne rozliczenie podatkowe. Na podstawie tego dokumentu rozlicza on swoje dochody z roku wcześniejszego w odpowiednim do jego miejsca zameldowania Urzędzie Skarbowym. Firma, która go zatrudnia, musi zatem mieć pracownika, którego zadaniem jest sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych, albo może zlecić to firmie zewnętrznej.

Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych.

Kwestie umów o pracę jest najistotniejszym aspektem dotyczącym spraw kadrowo-płacowych, ponieważ zabezpiecza pracodawcę oraz pracownika. W świetle prawa nie można pomijać wykonania umów odnoszących się do stosunku pracy dlatego, jeżeli firma nie posiada działu HR lub prawnika, najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług outsourcingowych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!