Większe składki dla ZUS

Składki zdrowotne uiszczane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza właściciel przedsiębiorstwa od zatrudnianych pracowników i od siebie samego. W styczniu 2014 roku zmieniła się wysokość składek, co spowodowało zwiększenie minimalnej płacy krajowej.

Wynagrodzenie idzie w górę

Minimalne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi od 2014 roku 1680 zł brutto, a w pierwszym roku pracy jest to tylko 1344 zł brutto, czyli 80% minimalnej płacy. Zmiana to odbiła się na wysokości składek ubezpieczeniowych społecznych i zdrowotnych dla różnych grup.

Podstawa wymiaru składe

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczana inaczej niż przy pozostałych składkach ubezpieczeń społecznych. Fundamentem w tym przypadku jest podstawa składek na ubezpieczenia dla ZUS pomniejszona o potrącenie płatnikowi składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe. Od wynagrodzenia odliczamy kwotę składek, która nie jest wcale taka mała. Ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy składek.

 

  • 9,76 % – ubezpieczenie emerytalne

  • 6,5 % – ubezpieczenie rentowe

  • 2,45 % ubezpieczenie chorobowe

Razem: 18,71 % podstawy na opłacenie składek.

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce jest nieodłącznie związana z wysokością składek ubezpieczeniowych, więc im większa płaca, tym więcej pieniędzy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nam zabierał na poczet zdrowia.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!