Jak zdobyć pozwolenie na działalność gospodarczą?

Według ostatnich badań blisko połowa Polaków prowadzi firmę lub myśli o jej założeniu. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy sprawdzić, czy nie potrzebujemy koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jeśli potrzebujemy, któregoś z wyżej wymieniony zezwoleń, wówczas możemy mówić o prowadzeniu działalności reglamentowanej.

 

Czy mogę założyć działalność gospodarczą?

Jak wspomnieliśmy wyżej, zdarza się, że przed rozpoczęciem prowadzenia firmy konieczne jest uzyskanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanych. Zwykle są one bezterminowe, jednak zdarza się, że mogą być wydane na czas określony. O tym, czy nasza działalność klasyfikuje się pod działalność reglamentowaną najlepiej spytać zaufanego radcę prawnego, aby uniknąć wszelkich niespodzianek.

Czym jest koncesja?

Koncesja jest zdecydowanie najbardziej rygorystycznym spośród pozwoleń na działalność gospodarczą. Dotyczy ona działalności gospodarczych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, a także służących ważnym interesom społecznym. Koncesja wydawana jest jako decyzja administracyjna, a jej wydanie poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego. O koncesje może starać się wystąpić każdy i to wielokrotnie. Należy pamiętać jednak, że nawet po jej otrzymaniu koncesja może zostać cofnięta, jeśli nie będziemy dotrzymywać warunków jej przyznania. Jakie działalności są objęte w Polsce koncesją? Poszukiwania i wydobywania kopalin, wytwarzanie i obrót materiałów wybuchowych i broni, przewozy lotniczy czy prowadzenie kasyn gry.

Zezwolenie na działalność. Czy to coś innego?

Jeśli chodzi o zezwolenie, to wydane są one po sprawdzeniu, czy przedsiębiorca ma możliwości techniczne lub organizacyjne wykonywania określonej działalności gospodarczej. Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej i jest wydawane w trybie postępowania administracyjnego. W naszym kraju zezwolenia wymagają m.in. prowadzenie giełdy towarowej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, wykonywanie rybołówstwa morskiego czy sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych.

Działalność regulowana - co to takiego?

​Działalność regulowana to najprostsza forma reglamentacji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, aby móc ją prowadzić, musi jedynie złożyć wniosek i spełnić warunki określone w przepisach jej prowadzenia. Konieczny jest także wpis do rejestru działalności regulowanej, które są prowadzone przez różne urzędy (o tym, jaki to urząd decyduje rodzaj działalności). Rejestry działalności regulowanej są jawne i każdy może mieć do nich dostęp za pośrednictwem organu prowadzącego. W takim rejestrze przy przedsiębiorstwie wyszczególnione są jego dane, numer NIP oraz inne dane ujawnione na wniosek organu. Czy urząd może nam odmówić wpisu do rejestru?

Tak, jeśli na przedsiębiorcy ciąży orzeczenie sądowe zakazujące prowadzenia działalności objętej wpisem, a także w przypadku gdy wykreślono przedsiębiorcę z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. Działalnością regulowaną objęte są m.in. usługi detektywistyczne, indywidualne praktyki lekarskie, wyrób i rozlew wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych czy prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców. Pełną listę zawodów regulowanych znajdziemy na stronie komisji europejskiej.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!