Prowadzenie działalności gospodarczej, czyli wszystko o obowiązkach przedsiębiorcy

Własna firma to nie tylko dobry pomysł na indywidualną ścieżkę kariery, ale również bardzo wygodny sposób na życie. Czy jednak jest tak do końca? Nie można zapominać, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej to również szereg obowiązków i formalności, nie tylko tych związanych z samym założeniem przedsiębiorstwa. Prowadząc firmę, nie mamy nad sobą szefa, ale również nie mamy normowanego czasu pracy. Jest to prawdziwe wyzwanie, ale często niesamowicie korzystne, dlatego warto wiedzieć jakie obowiązki tak naprawdę spoczywają na osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

Obowiązku przedsiębiorcy wobec różnych podmiotów.

W zależności od rodzaju prowadzonej firmy już sama jej rejestracja niekiedy wymaga innych procedur, jednak ten pierwszy etap jest stosunkowo prosty, zwłaszcza w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardziej wymagające procedury dotyczą zazwyczaj rejestracji spółek. Po całej wstępnej papierologii i uzyskaniu statusu przedsiębiorstwa rozpoczyna się intensywny czas zarządzania firmą i wywiązywania się z obowiązków wobec innych podmiotów. Właściciel firmy zatrudniającej pracowników nie może zapominać, że jest nie tylko przedsiębiorcą, ale również pracodawcą. Musi pamiętać o pewnych zobowiązaniach wynikających z polskiego prawa. Do takich obowiązków należą m.in. ewidencja: środków trwałych, przychodów, wyposażenia, czy ewidencja pracownicza. Oprócz tego zobowiązany jest do wykonywania i przedstawiania różnych raportów z prowadzonej działalności, dostarczania różnej dokumentacji m.in. do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Głównego Urzędu Statystycznego. Pracodawca musi również pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, które są bardzo istotne względem zatrudnianych pracowników.

Formy zarządzania przedsiębiorstwem, czyli zatrudniać czy zlecać?

Spore znaczenie w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem jest jego profil oraz wielkość. Jednak zarówno małe, jak i duże firmy mogą albo zatrudniać pracowników na konkretne stanowiska tworząc tym samym odpowiednio rozbudowane działy, albo pewne kwestie zlecać firmą zewnętrznym. W tym drugim przypadku jest to tzw. outsourcing, który w Polsce w ostatnich latach zyskał sporo na znaczeniu. Zazwyczaj jest to wygodniejsza i często tańsza forma, zwłaszcza chociażby tego powodu, że zlecone kwestie trafiają bezpośrednio do specjalistów z danej dziedziny. Dużo łatwiej jest znaleźć sprawdzoną i solidną firmę outsourcingową zajmującą się np. prowadzeniem księgowości, jak chociażby Raś&Raś, niż zatrudniać pełnoetatowych pracowników nie mając pewności, że zdołają oni podołać wszystkim obowiązkom.

Zobowiązania względem US i pracowników, czyli prowadzenie księgowości.

Prawdę mówiąc, obowiązki względem Urzędu Skarbowego należą do najmniej przyjemnych spośród wszystkich innych, dlatego tak ważna jest tutaj rola odpowiedniego specjalisty, który dobrze zna te skomplikowane zasady. Firmy chyba najczęściej korzystają w tym przypadku z firm zewnętrznych oferujących prowadzenie księgowości. Przedsiębiorca jest zobowiązany wobec US m.in. do odprowadzania podatku dochodowego z pracowników, podatku dochodowego przedsiębiorstwa oraz podatku VAT. Ten obowiązek jest niezmiernie istotny, ale równie istotna jest poprawność takich czynności, dlatego nie mogą zająć się tym osoby przypadkowe. Poza tym trzeba skrupulatnie trzymać się wyznaczanych przez Urząd terminów. Do usług księgowo-finansowych należy m.in. sporządzanie:

 • ksiąg rachunkowych,
 • rocznych sprawozdań finansowych,
 • sprawozdań statystycznych,
 • deklaracji podatkowych,
 • ewidencji środków trwałych,
 • wartości niematerialnych oraz prawnych, jak również wyposażenia,
 • wszelkich przelewów.

Wśród firm oferujących pakiet takich usług na uwagę zasługuje firma Raś&Raś, dysponującą dobrze wykwalifikowaną w konkretnej dziedzinie kadrą. Specjaliści znają nie tylko wszystkie obowiązujące w danej kwestii procedury, ale również terminy, co bardzo usprawnia pracę. Z pełna ofertą firmy można zapoznać się na stronie http://www.rasiras.com/uslugi_ksiegowe.html.

Zatrudnienie pracowników, czyli o czym należy pamiętać względem ZUS-u?

Przedsiębiorca, zatrudniając pracowników zwłaszcza na umowę o pracę, jak również na zlecenie zobowiązany jest zgłosić ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W świetle prawa ma na to czas do 7 dni od podpisania umowy. Podobnie jest w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Największym wyzwaniem jest różnorodność zasad i formularzy, które Urząd respektuje względem zatrudnianych osób, dlatego i w tym przypadku warto skorzystać z usługi specjalistów. Dotyczy to tzw. obsługi kadrowo-płacowej, na którą składa się m.in. wykonywanie:

 • deklaracji i raportów do ZUS,
 • miesięcznych list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS.
 • deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego.
 • umów o pracę, świadectw pracy,
 • akt osobowych,
 • rocznych rozliczeń podatkowych,
 • umów zleceń, o dzieło i umów akordowych.

Obsługę BHP również można zlecić firmie zewnętrznej.

Zazwyczaj firmy zewnętrzne oferują szereg różnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od profilu przedsiębiorstwa i stanowisk pracowniczych. Kwestia przeszkolenia pracowników z zakresu BHP jest obligatoryjna i dotyczy wszystkich firm, które zatrudniają pracowników.

Zlecanie pewnych zadań firmą outsourcingowym z roku na rok staje się coraz modniejsze, a przede wszystkim wygodniejsze. Jednak, żeby kwestia ta nie spędzała snu z powiek przedsiębiorcy, warto przeanalizować oferty dostępne na rynku i wybrać prawdziwych specjalistów. Firma Raś&Raś specjalizuje się nie tylko w obsłudze księgowo-finansowej, ale również w kadrowo-płacowej, a także może zaoferować pełny pakiet szkoleń BHP.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!