Umowa darowizny

Darowizna to rodzaj umowy, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Szczegółowych przepisów co do darowizny należy szukać w księdze trzeciej Kodeksu Cywilnego. Zawiera się ją przed notariuszem, ponieważ w wielu przypadkach konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego.

Co może być przedmiotem darowizny?

 • Własność ruchomości lub nieruchomości;

 • Określona suma pieniężna;

 • Zwolnienie obdarowanego z długu.

Istnieje przepis, który mówi, że oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny powinno być dokonane w formie aktu notarialnego, jednak nie jest to wymóg bezwzględny i często niekonieczny. Przykładowo, jeśli chcemy przekazać daną sumę pieniędzy i spełni świadczenie bez formalności z notariuszem, to taka umowa również jest ważna. Przedmiot darowizny przechodzi w ręce beneficjenta w momencie zawarcia umowy lub w określonym przez tą umowę terminie, chociażby w chwili śmierci darczyńcy.

Sporządzenie aktu notarialnego

Jak możemy się domyślać, sporządzenie aktu notarialnego jest konieczne w darowiznach o dużych gabarytach lub wartości. Są to między innymi nieruchomości, przedsiębiorstwa, prawa do lokali. W takich przypadkach akt notarialny jest gwarantem ważności darowizny.

Przekazanie samochodu beneficjentowi nie wymaga spisywania aktu notarialnego, jednak okoliczności często sprzyjają takiej formie darowizny. W trakcie rejestracji niezbędne będzie wykazanie tytułu własności do niego, więc akt okazałby się wielce pomocny. Jednak nie jest to warunek konieczny, przedstawienie zwykłej umowy w urzędzie może wystarczyć.

Zobowiązanie do wdzięczności

Każda darowizna zobowiązuje beneficjenta do okazywania wdzięczności. Pomoc darczyńcy w momencie niedostatku jest konieczne. W przeciwnym wypadku darczyńca może podjąć kroki do cofnięcia darowizny. Przykładowo, dostając dom w darowiźnie wraz z babcią, która jest naszym darczyńcą, mamy obowiązek opiekowania się nią do końca jej życia. W przypadku rażącej niewdzięczności, może ona wnieść o odebranie darowizny.

Dokumenty potrzebne do spisania umowy u notariusza

W przypadku umowy darowizny o nieruchomość trzeba wziąć ze sobą do kancelarii notarialnej następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty;

 2. Dowód własności nieruchomości (np. akt notarialny czy orzeczenie sądu);

 3. Odpis z księgi wieczystej;

 4. Wypis z ewidencji gruntów;

 5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku darowania współdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zabieramy ze sobą:

 1. Dowód osobisty;

 2. Podstawę nabycia prawa do lokalu;

 3. Odpis z księgi wieczystej;

 4. Zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o stanie prawnym;

 5. Zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o położeniu i powierzchni lokalu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!