Składki ZUS od udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Licząc składki na ubezpieczenia, które są obowiązkowe w naszym kodeksie pracy trzeba brać pod uwagę również świadczenia, które są związane z udostępnianiem samochodu firmowego do celów prawnych. Takie świadczenie jest przychodem i powinno zwiększyć podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych.

 

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych nakazuje pracodawcom, którzy są płatnikami składek obliczanie wysokości składek w zależności od tego jaki przychód ma dana osoba, by w ten sposób określić jaką wysokość składek należy płacić. Ta zasada ma jednak swoje wyjątki, które związane są z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Jest to rozporządzenie, które odnosi się do ustaleń szczegółowych, jeśli chodzi o podstawę wymiaru ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Ustęp 1 punkt 26 tego aktu prawnego ma następujące brzmienie: „podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.” Odliczenie 100% VAT od samochodu wymaga pełnej ewidencji W związku z tym przepisem ZUS w Gdańsku zdecydował się wydać specjalną decyzję indywidualną, w której odniósł się właśnie do tej kwestii i stanu faktycznego, który wiąże się z korzystaniem z samochodu służbowego w celach prywatnych.

W swojej decyzji Zus podjął analizę różnych pojęć, które odnosiły się do tego rozporządzenia. Zajął się miedzy innymi kwestiami częściowych płatności a także zwrócił uwagę na kwestie, które związane są z kosztami wynajmu auta po cenach rynkowych. ZUS uważa, że korzystanie z auta w celach prywatnych nie mieści się we wspomnianym wyjątku ponieważ nie będzie w ogóle odpowiadać przesłankom, które związane są z tym przepisem. Jeśli korzystanie dotyczyło części miesiąca jak ustalić przychód pracownika. ZUS stwierdza że zupełnie inną kwestią jest udostępnianie samochodu po cenach niższych niż detaliczne a czym innym jest udostępnienie majątku, który jest przeznaczony do działalności gospodarczej. Samochód służbowy i jego udostępnienie nie będzie podpadać pod przepisy rozporządzenia przygotowanego przez Ministra pracy i polityki społecznej nie jest to bowiem środek lokomocji w rozumieniu tych przepisów. Ryczałt za używanie samochodów firmowych na cele prywatne pracownika - zmiany w PIT od 1 stycznia 2015 r. Wszystkie te przepisy prowadzą do ostatecznej oceny, według której pracodawca obliczając wysokość składek na ubezpieczenia oraz fundusz pracy powinien wziąć pod uwagę jaka była wartość świadczenia związana z udostępnieniem samochodu firmowego na cele prywatne. Takie świadczenie według ZUS jest więc przychodem i co za tym idzie będzie także zwiększało podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenia.

 

Wyjątkiem od tej zasady będzie umowa, w ramach której będzie powierzona piecza nad jakąś rzeczą, kiedy pracownik korzysta z takiego samochodu jedynie jako środka lokomocji do pracy i z pracy. W takim przypadku będzie to traktowane jakby samochód był wykorzystywany jedynie w ramach obowiązków służbowych pracownika dlatego właśnie takie korzyści nie będą wliczać się do przychodu pracownika. W takim przypadku więc podstawa do obliczenia składek na ubezpieczenia będzie mniejsza niż w przypadku użytkowania tego samochodu firmowego na cele prywatne. Wzięcie pod uwagę tych wszystkich kwestii zawsze pozostaje w gestii pracodawcy.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!