Prawo restrukturyzacyjne.

W ciągu naszej kariery w biznesie mogą spotkać nas różne sytuacje, które ciężko jest przewidzieć i na nie się przygotować. Często bywa tak, że pomimo wielu lat doskonale układającej się współpracy nasz kontrahent przestaje płacić należności za wystawione mu faktury. W takim wypadku warto podjąć odpowiednie kroki prawne, które pozwolą nam na odzyskanie należności.

Jeżeli nasz dłużnik wyrazi chęć przeprowadzenia postępowania układowego, powinien sporządzić spis wierzytelności, który po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych procedur zostaje zatwierdzony. Taki spis powinien zawierać wszystkie wierzytelności, jakie posiada względem przedsiębiorstwa, które oczekuje na zwrot długu.

W takim wniosku o postępowanie układowe dłużnik zobowiązany jest do uwiarygodnienia zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań, jakie zazwyczaj powstają po otwarciu takiego postępowania układowego. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie uwiarygodnić tej zdolności, to postępowanie nie może być otwarte, a jego wniosek zostaje odrzucony.

Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika w przypadku otwarcia postępowania układowego. Wykonuje to poprzez ustanowienie sądowego nadzorcy, który sprawuje opiekę nad majątkiem dłużnika aż do czasu zamknięcia postępowania układowego. Jeżeli dłużnik złoży w sądzie wniosek o zaniechanie postępowania egzekucyjnego, sąd może przychylić się do tej prośby. Zazwyczaj czas, w jakim trwa postępowanie układowe, zależny jest od ilości wniesionych sprzeciwów i trwa od 6 do 10 miesięcy.

Jak widać, tego typu postępowania są bardzo skomplikowane i wymagają wiele dokumentów oraz bardzo szczegółowej znajomości prawa związanego z restrukturyzacją długów. Z tego powodu w takich sytuacjach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doradców, którzy wiele spraw załatwią za nas i dzięki temu jest większa szansa, że sprawy potoczą się po naszej myśli. Oczywiście wiąże się to ze sporymi kosztami związanymi z przedstawicielstwem oraz doradztwem w tym zakresie jednak wydatek ten warty jest swojej ceny.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!