Jakie umowy pomoże sporządzić adwokat?

Nawet między długo współpracującymi przedsiębiorstwami warto spisywać umowy, gdyż należy pamiętać, że sporządza się je na czas wojny, a nie pokoju. Taka umowa pozwoli skutecznie zabezpieczyć interesy obu stron w razie braku realizacji postanowień umownych. Pomaga to także wyegzekwować ewentualne roszczenia.

Jako że w polskim prawodawstwie funkcjonuje wiele rodzajów umów, dobrze wybrać kancelarie, które ma szerokie doświadczenie w ich konstruowaniu - przygotowywanie ich na własną rękę może doprowadzić do niewychwycenia kruczków prawnych lub wprowadzaniu zapisów sprzecznych z prawem. Jakie umowy pomoże nam sporządzić adwokat?

Umowa o roboty budowlane

Umowę tego typu spisują przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Przygotowuje się je w celu skutecznej realizacji projektu, dochodzenia należnego wynagrodzenia czy egzekucji ewentualnych kar lub zadłużeń. Oczywiście, prawidłowo skonstruowana umowa powinna zostać oparta na przepisach Prawa budowlanego. Umowę o roboty budowlane regulują przepisy art. 647 – 658 KC. Stronami takiej umowy są inwestor i wykonawca, przedmiot umowy o roboty budowlane, a także gwarancja zapłaty.

Umowa sprzedaży - pomoc adwokata

Umowa sprzedaży to dokument regulujący dwustronne zobowiązania - jedna strona zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, a druga zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić. O ile w przypadku drobnych zakupów umowa przygotowana przez profesjonalnego adwokata nie będzie nam potrzebna, o tyle np. w przypadku sprzedaży nieruchomości czy spółki, dobrze zabezpieczyć swoje interesy solidnie przygotowaną umową, zwłaszcza jeśli przedmiot sprzedaży jest znaczną częścią naszego majątku. Umowa poza określeniem stron i przedmiotu umowy musi zawierać wynagrodzenie za przedmiot umowy, a także wskazywać termin i sposób jej przekazania. Umowa reguluje także odpowiedzialność sprzedającego.

Umowa franczyzy

​Umowa franczyzy w przeciwieństwie do dwóch poprzednich typów umów nie została uregulowana przez Kodeks cywilny, choć jest podstawą prowadzenia działalności w formie franczyzy. Stronami umowy są franczyzobiorca i franczyzodawca, na których nakładane jest szereg obowiązków. Główny obowiązkiem tego pierwszego jest uiszczanie opłat za wykorzystania znaków towarowych przedsiębiorstwa czy koncepcję funkcjonowania firmy. Franczyzodawca jest zobowiązany to wszystko przekazać drugiej stronie na określonych w umowie warunkach. W niektórych przypadkach konieczna jest wpłata tzw. opłaty wstępnej (poza abonamentowej), ale jest to uzależnione od warunków, na jakie zdecydują się strony. W związku z niedostatecznym uregulowaniem tych umów w naszym prawodawstwie strony mają dużą swobodę w kształtowaniu umowy.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!