Ile kosztuje rozwód? Całkowite koszty zakończenia małżeństwa

Zakończenie małżeństwa nigdy nie jest łatwe - zarówno w aspekcie uczuciowym, jak i finansowym. Prowadząc z kimś wspólne gospodarstwo domowe przez lata, grodzimy wraz z partnerem zobowiązania, kumulujemy majątek czy zwyczajnie przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Czasami w życiu par przychodzi jednak taki moment, że decydują się one rozstać. Ile w Polsce kosztuje rozwód? Kto ponosi koszty?

 

Pozew rozwodowy

Podstawowa opłata za wniesienie pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych. W przypadku, gdy w toku postępowania ma dojść do podziału majątku, musimy się liczyć z dodatkowymi kosztami rzędu 300 zł lub 1000 zł (w zależności od tego, czy strony są zgodne co do podziału czy nie) Opłatę tę wnieść należy do właściwego sądu. Należy pamiętać, że na tym etapie postępowania kosztami obciążona jest strona wnosząca. Dopiero w drodze postępowania (m.in. w zależności od orzeczenia o winie) sąd decyduje czy powodowi należy się zwrot kosztów ze strony winnego małżonka.

Pozew o rozwód musi zawierać oznaczenie sądu, rodzaju pisma i żądania, dane stron, przytoczone okoliczności, podpis strony, a także wymienienie załączników. Do wniosku mogą zostać dołączone wnioski dowodowe, o zwolnienie od kosztów sądowych, o przyznanie pełnomocnika z urzędu czy o zabezpieczenie powództwa.

Sprawa rozwodowa

Jeśli chcemy, aby w toku sprawy reprezentował nas adwokat, musimy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł do właściwego urzędu miasta. Samo wynagrodzenia ustalamy indywidualnie z adwokatem. W trakcie rozprawy sądowej sąd bada czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu więzi małżeńskiej, a także analizuje sytuację majątkową obu stron. Sprawdzane są także dowody w przypadku orzekania o winie, zwłaszcza w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają potomstwo. Od wyroku sądu pierwszej instancji strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może się odwołać w drodze apelacji.

Alimenty

Na obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami wpływa wyrok sądu. Jeśli uzna on, że wina za rozkład pożycia małżeńskiego leży tylko po jednej stronie, wówczas zgodnie z art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niewinny małżonek może wystąpić o alimenty. Dzieje się tak w sytuacji, gdy rozwód istotnie pogarsza jego sytuację materialną, nawet jeśli rozwód nie doprowadza do niedostatku. W przypadku rozwodów, w których dochodzi do rozwiązania małżeństwa bez orzeczenia o winie lub przy uwzględnieniu winy obu stron, małżonek uprawniony do alimentów musi wykazać, że znajduje się w niedostatku.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

​W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód małżonkowie mają prawo do powrotu do swojego rodowego nazwiska. Takie oświadczenie należy złożyć dowolnym urzędzie stanu cywilnego, przed kierownikiem tego urzędu. Na szczęście nie wiąże się to już z wielkimi opłatami, gdyż złożenie oświadczenia tego typu to koszt zaledwie 11 złotych. Biorąc pod uwagę inne koszty związane z rozwodem, zwykle ma to już marginalne znaczenie, a pozwala uwolnić się od przeszłości i rozpocząć życie na nowo.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!