System controllingu – rozwiązanie nie tylko dla dużych firm

Mówiąc w skrócie, controlling jest systemem który w ogromnym stopniu może ułatwiać proces podejmowania decyzji w danej firmie – można uznać go za pewien styl zarządzania całym przedsiębiorstwem. Niektóre firmy jedynie szczątkowo wykorzystują o siebie poszczególne narzędzia związane z controllingiem, takie jak analiza sprzedaży w podzielane na klientów czy rynki, porównywanie kosztów w wybranych okresach działalności, przygotowywanie dokładnych planów inwestycyjnych, opracowywanie budżetów za dany okres oraz wiele innych.

Zadaniem pracowników często jest tutaj przygotowywanie dokładnych raportów na temat konkretnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, które potem przedstawiane są zarządowi. W większości przypadków takie działania są jednak prowadzone niezależnie od siebie i nie stanowią zwartego, jasno określonego systemu zarządzania firmą. Z tego też powodu controlling na pełną skalę może przynieść tutaj dodatkowe korzyści. Wielu ludzi popełnia dość znaczny błąd uważając, że jedynym kryterium na jakie należy zwracać uwagę przy okazji wdrażania systemu controllingu w danej firmie jest sama jej wielkość. Na pierwszy rzut oka wydaje się bowiem, że wdrażanie takiego systemu ma jakikolwiek sens jedynie w przypadku wielkich przedsiębiorstw, co jednak nie jest prawdą. Doświadczenia wielu firm pokazują, że ich wielkość nie ma zbyt dużego znaczenia w decydowaniu o tym, czy system controllingu będzie dobrą propozycją akurat w ich przypadku. Aby móc określić, czy system controllingu będzie dobrym rozwiązaniem w danej firmie należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych czynników. Do najważniejszych z nich zalicza się między innymi charakterystykę oraz specyfikę firmy, liczbę obsługiwanych przez nią klientów, zakres jej działalności (czy jest to niewielka firma regionalna czy też duże, ogólnokrajowe lub międzynarodowe przedsiębiorstwo), liczbę działających punktów sprzedaży, zróżnicowanie oferowanych przez nią produktów oraz wiele innych. Nie ma tutaj jasno określonej reguły.

Niektóre firmy mogą poszczycić się ogromnymi obrotami, a jednocześnie sama specyfika ich działalności sprawia, że nie istnieje w ich przypadku konieczność wdrażania tego typu systemów. Równocześnie jednak może się okazać, że coś takiego będzie naprawdę bardzo korzystne przy niewielkim przedsiębiorstwie – wszystko zależy zatem od dokładnej charakterystyki danej działalności. Należy zatem jak najdokładniej przeanalizować wszystkie wymienione wyżej czynniki i sprawdzić, co możemy zyskać na wdrożeniu u siebie takiego systemu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!