Sporządzanie sprawozdania finansowego

W świetle obowiązującego w Polsce prawa każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania dokładnego sprawozdania finansowego za konkretny dzień bilansowy. W przypadku gdy w danej firmie pod pojęciem roku obrotowego rozumie się standardowy rok kalendarzowy, to dzień w którym takie sprawozdanie finansowe musi być przygotowane przypada na 31 grudnia. W większości przypadków jest to końcowy moment roku finansowego, w którym należy także zamknąć ostatecznie wszystkie księgi rachunkowe. Każdy przedsiębiorca musi w stu procentach zdawać sobie sprawę z tego, jak niesamowicie ważną kwestią jest prawidłowe przygotowanie takiego sprawozdania finansowego.

Jeśli ktoś podchodzi do tego w sposób lekceważący to musi liczyć się także z niezbyt przyjemnymi konsekwencjami, takimi jak kary finansowe oraz inne problemy natury prawnej – lepiej jest w takim razie tego unikać. Najwyższą karą jaka może grozić za jakiekolwiek zaniedbania w tego typu kwestiach jest pozbawienie wolności do dwóch lat, co pokazuje, że sprawa ta jest naprawdę bardzo istotna. Samo zamykanie ksiąg rachunkowych w wielu przypadkach jest dla przedsiębiorcy niemałym problemem. Wszystkie tego typu czynności jakie mają na celu przeprowadzenie tej procedury w prawidłowy sposób należą jednak do polityki rachunkowej firmy i powinny być traktowane jako jeden z integralnych elementów całości. Istnieje wiele podmiotów danej firmy które są odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie takich procedur, ale w największym stopniu odpowiedzialność taka spoczywa na barkach kierownika danej jednostki. To właśnie do niego najbardziej należy dopilnowanie, aby wszystkie działania z tym związane zostały wykonane faktycznie prawidłowo i aby całość przebiegła w stu procentach dobrze. Do jego obowiązków należy także zapewnienie innym pracownikom odpowiednich warunków do wykonania takich czynności – jeśli zatem pracownicy napotkają tutaj na jakiekolwiek problemy niezależne od nich samych, to winą za coś takiego zostanie obarczony właśnie kierownik.

Wymienione wyżej kary spadają w pierwszej kolejności na kierownika jednostki. Mogą one grozić między innymi za umieszczenie w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwych informacji. Do innych przypadków w których kierownika mogą spotkać poważne kary należy także złożenie sprawozdania finansowego w niewłaściwym rejestrze sądowym albo uniemożliwienie biegłemu późniejszego wykonywania jego obowiązków. Może to być nieumyślne działanie, na przykład niedopełnienie wszystkich swoich obowiązków związanych z wykonaniem takiego sprawozdania, lub też umyślne – przykładowo, celowe nie podanie takiej osobie wszystkich niezbędnych informacji. Rachunkowość w każdej firmie stanowi bardzo szeroką dziedzinę, o którą należy dbać z najwyższą uwagą. Do najważniejszych czynności z tym związanych zalicza się między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyników finansowych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!