Ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich to bardzo szerokie zagadnienie, pod którym znajdziemy bardzo wiele ciekawych i trudnych do rozstrzygnięcia kwestii. Warto się zastanowić nad tym kto może się domagać ochrony praw autorskich, gdy twórca umrze. Czy żona artysty może domagać się odszkodowania, jeśli bez zgody będzie opublikowane jakieś dzieło. Jest wiele ciekawych pytań, które mogą się do tego tematu odnosić.

Zasadniczo publikowanie jakiegoś dzieła bez wcześniejszej zgody autora tak naprawdę będzie stanowić naruszenie osobistego prawa autorskiego, które jest w tej chwili chronione w naszym kraju przez specjalnie przygotowaną do tego ustawę. Trzeba pamiętać o tym, że prawa osobiste różnią się od praw majątkowych, które pozwalają na zarządzenie utworem na różnych polach eksploatacji. Ochrony tych praw może żądać taki podmiot, który może nimi wyłącznie dysponować. Tutaj świetnym przykładem będą oczywiście spadkobiercy twórcy. Za łamanie praw autorskich przepisy przewidują oczywiście konkretne konsekwencje. Jeśli będzie dokonane naruszenie można się domagać o osoby, która naruszyła prawa autorskie by dokonała wszystkich czynności, które są niezbędne do tego, by usunąć skutki takiego naruszania.

​ Oczywiście podstawowym obowiązkiem będzie złożenie stosownego oświadczenia, które będzie odnosiło się do tego naruszenia. W momencie, gdy to naruszenie było zawinione można się także domagać, by sąd przeznaczył twórcy odpowiednią sumę pieniężną jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Na żądanie twórcy można zobowiązać również sprawcę do tego, by musiał uiścić określoną kwotę na jakiś wskazany przez twórcę stosowny cel społeczny. Ustawa będzie także odnosić się do tego jaka jest ochrona praw autorskich już po śmierci takiego artysty. Jeden z artykułów tej ustawy odnosi się do podmiotów, które mogą wystąpić z powództwem w celu ochrony praw autorskich twórcy oczywiście pod warunkiem, że nie było żadnych innych jego rozporządzeń w tym kierunku. W grupie osób, które są do tego uprawnione znajdują się oczywiście osoby, które są bliskie twórcy. Mogą to być między innymi małżonek, a gdy go nie ma oczywiście zstępni i rodzeństwo.

W drugiej grupie znajdować się będą natomiast specjalne stowarzyszenia twórców, które oczywiście uzależnione są od tego jakim rodzajem twórczości zajmował się dany artysta. Takie stowarzyszenia mogą być między innymi zobowiązane do zbiorowego zarządzenia prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi. Jest to bardzo ważne, by ściśle określić kto i w jakich sytuacjach jest zobowiązany do tego, by występować z takim powództwem, a kto nie będzie miał legitymacji do takich działań. Powyższe rozważania wyraźnie wskazują, że można umieścić Panią w gronie tych osób, które legitymację będą posiadać i może Pani w tym względzie ubiegać się o stosowane odszkodowanie dla siebie.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!