Rozliczenia Twojej firmy

Chyba każdy kto chce założyć swoją firmę zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie takiej własnej działalności będzie się wiązało z koniecznością realizowania bardzo wielu różnych obowiązków, których przestrzeganie będzie po prostu bardzo ważne i może decydować o legalności naszej działalności. Dlatego trzeba do tego podejść racjonalnie pamiętając dobrze o tych wszystkich kwestiach. Do takich obowiązków, które zawsze będą się nas tyczyły będzie prowadzenie rozliczeń finansowych. W mniej rozbudowanych firmach takim podstawowym dokumentem będzie książka przychodów oraz rozchodów, która będzie generowała wiele obowiązków na przedsiębiorcę.

Obecnie jak się okazuje nie wystarczy już dokonywać wpisów jedynie w języku polskim i w polskiej walucie. Trzeba pamiętać, że konieczne są odpowiednie dowody księgowe, które będą potwierdzały zaistniałe fakty. Jako podstawowy dokument oczywiście należy tutaj wskazać fakturę VAT, która to będzie takim najważniejszym dokumentem. Oczywiście poza fakturą mamy również inne dokumenty celne, noty korygujące czy faktury korygujące. Ważne będzie jednak to kto zajmuje się wydawaniem danych dokumentów. Na tej podstawie będzie można określić jaki charakter ma dokonana czynność i będzie łatwiej takie elementy potem umieścić w prowadzonej książce. nie można zapominać o tym, że w wiarygodnych dowodach powinien występować odpowiednio wystawca oraz strony, które w danej operacji uczestniczyły. Taki dokument, który ma być brany pod uwagę musi więc spełniać bardzo wiele różnorakich wymagań związanych z tym jaka czynność była dokonana. Oczywiście trzeba pamiętać, że dokument musi dokładnie opisywać sam przedmiot operacji gospodarczej jak i też wszystkie inne kwestie z tym związane. Szczególnie będzie to ważne, gdy przedmiot nadaje się do wymienienia w jednostkach naturalnych. Okazuje się więc, że dokumenty są takim elementem szczególnie ważnym, który musi być wzięty pod uwagę, gdy sankcjonuje się kwestie związane z książką przychodów i rozchodów. Jeśli chce się ją prowadzić w należytym porządku to oczywiście trzeba się postarać o to, by taka książka była przede wszystkim po naszej stronie. Musimy wiedzieć jakie elementy trzeba do niej wprowadzać i na występowanie tych elementów należy szczególnie zwracać uwagę. Nie można zapominać o tym, że obecnie rynek jest mocno zróżnicowany i dlatego dokonywać się będzie wielu różnych czynności z tego powodu również nasza książka przychodów i rozchodów może być mocno zróżnicowana i rozbudowana. Oczywiście, żaden dokument potwierdzający jakąś czynność nie będzie miał żadnej wartości, jeśli wcześniej nie zostanie podpisany przez wszystkie osoby uprawnione do dokonywania czynności.

Muszą oczywiście w takim dokumencie istnieć wszystkie podpisy a także istotne zapisy, które będą odnosiły się do tych tematów, które w dokumencie są podejmowane. W księdze przychodów i rozchodów umieszcza się tak naprawdę praktycznie nawet najbardziej szczegółowe informacje, dlatego zawsze należy o tym pamiętać i trzeba brać te kwestię pod uwagę, gdy taką księgę się prowadzi. To by była ona należycie przygotowana jest w naszej gestii i musimy zawsze o to dbać.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!