Czy musisz mieć świadectwo energetyczne dla mieszkania?

Jeśli kończy się budowę domu i chce się wynająć albo sprzedać dom czy też mieszkanie to musisz wiedzieć, że w związku z przepisami, które obecnie obowiązują konieczne będzie posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej takiej nieruchomości. Z pierwszym stycznia 2009 roku weszła w życie ustawa, która wprowadza właśnie obowiązek posiadania takiego certyfikatu energetycznego dla poszczególnych lokali:

- oddawanych do użytkowania- będzie to oznaczać, że kopia takiego świadectwa powinna być także dołączona do wniosku, w którym prosi się o pozwolenie na użytkowanie

- sprzedawanych- bez świadectwa notariusz nie będzie chciał sporządzić aktu notarialnego w zakresie umowy sprzedaży

wynajmowanych - gdy takie żądanie wysunie najemca osoba wynajmująca będzie zobowiązania do tego, by zaprezentować takie świadectwo. Jeśli umowa najmu jest sporządzana przed notariuszem już wtedy takie świadectwo trzeba zaprezentować.

W przypadku, gdy chodzi o budynki, które składają się z większej ilości mieszkalnych lokali i wyodrębnionych elementów pojawi się konieczność starania się o takie świadectwo zarówno dla całego budynku jak i też dodatkowo również dla poszczególnych jego wyodrębnionych części. W tym momencie nie każda nieruchomość musi mieć taki certyfikat. Do wyłączenia podlegają budynki:

- które podlegają ochronie w ramach przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- uważane są za miejsca, gdzie prowadzona jest działalność religijna

- ich przeznaczenie do użytkowania jest nie dłuższe niż dwa lata

- nie są mieszkalnymi budynkami, które służą gospodarce rolnej

- są to przemysłowe i gospodarcze budynki, które mają mniejsze zapotrzebowanie na prąd niż 50 kWh/m2/rok.

- są to mieszkalne pomieszczenia, które do użytkowania są przeznaczone nie dłużej niż cztery miesiące w ciągu roku

- są to budynki wolnostojące, które mają powierzchnię poniżej 50 metrów kwadratowych.

W przypadku notariuszów panuje przekonanie, ze do sprzedaży czy wynajmu nieruchomości, które powstały przed nowelizacją nie będzie trzeba posiadać takiego świadectwa energetycznego. Dlatego akty notarialne są sporządzane bez tego dokumentu. Świadectwo, które będzie zawierało jakieś informacje nieprawidłowe dodatkowo będzie potraktowane jako wada fizyczna budynku w ramach rozumienia przepisów kodeksu cywilnego związanych z rękojmią tytułu sprzedaży. Wystawianiem należytych certyfikatów mogą się zająć osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie następujących specjalności:

- architektoniczne

- konstrukcyjne budowlane

- instalacyjne

Dodatkowo świadectwa charakterystyki energetycznej mogą również wystawiać takie osoby, które mają ukończony kurs i złożyły egzamin, który był przeprowadzony przez ministra, który będzie się zajmował sprawami budownictwa i gospodarki przestrzennej. Osoby uprawnione pod kątem budowlanym jak i upoważnione do wystawienia takich świadectw po zdaniu egzaminu mają być wpisywane do rejestru specjalnie prowadzonego.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!