Podatek CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek CIT należy zakwalifikować do podatków bezpośrednich, których podstawą naliczenia są uzyskane dochody. Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy tego podatku, jego potoczna nazwa to podatek od osób prawnych. Jednakże, zgodnie z definicją ustawową, do grona jego płatników zalicza się także inne podmioty, niż tylko osoby prawne, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Ustawa o CIT wymienia więc również jednostki organizacyjnie, które nie posiadają osobowości prawnej (za wyłączeniem spółek osobowych tj. cywilnych, jawnych, komandytowych i komandytowo akcyjnych oraz partnerskich). Ponadto włączone są te spółki kapitałowe, które nie uzyskały jeszcze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz grupy kapitałowe, czyli co najmniej dwie spółki w zgrupowaniu odpowiadającym zasadom określonym w art.1 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasady wyliczania podstawy tego podatku jest analogiczne jak w przypadku podatku od osób fizycznych. Uzyskany przychód jest redukowany o koszty uzyskania przychodu dla danego roku podatkowego.

Stawka podatku CIT została ustalona w sposób liniowy i wynosi 19 %. Istnieje też stawka nadzwyczajna, karna, zwana sanacyjną w wysokości 50%, mającą zastosowanie przy celowym zmniejszeniu zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych. Pojawienie się w 2004 roku, liniowego CIT znacznie zwiększyło zainteresowanie tworzeniem handlowych osób prawnych, otwierając tym samym znaczne połacie rynku na zagospodarowanie.

Deklaracje podatkowe na poczet CIT są składane inaczej niż w przypadku PIT. Odbywa się to na koniec trzeciego miesiąca, który nastąpi po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane. W przypadku pokrywania się u danego podatnika jego roku podatkowego z kalendarzowym, będzie to ostatni dzień marca. Niektórzy podatnicy są podmiotowo zwolnieni z obowiązku składania deklaracji jak np. kościelne osoby prawne czy związek działkowców bądź .. rada rodziców w szkole.

Obowiązek złożenia zeznania nie jest wykluczony przez brak przychodów. Także podatnicy których wyłączne dochody były zwolnione z podatku (fundacje, kluby sportowe etc.), lub wspólnoty mieszkaniowe, także muszą złożyć formularz CIT- 8.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!