Ustawa o VAT

Jeśli chodzi o obowiązujące przepisy ustawy o podatkach to często one się zmieniają i wprowadza się wiele różnorakich elementów uzupełniających, które mogą sprawić, że ogólnie przepisy te będą korzystniejsze dla podatników. Przede wszystkim ustawa o VAT ciągle się zmienia, ale zmieniają się także realia, które będą dotyczyć tego wszystko co związane będzie z przepisami ustawy. Od jakiegoś czasu przepisy te stanowią, że gdy będzie chodziło o spółkę cywilną to stajemy się praktycznie samodzielnym płatnikiem VAT.

Płatnik taki będzie nie tylko wystawiał faktury ale będzie mógł jednocześnie także odliczyć VAT. Dodatkowo podlega również obowiązkowi ewidencji. Nie będzie to jednak zmieniało faktu, że jeśli chodzi o spółkę cywilną to dalej nie posiada ona osobowości prawnej, dlatego nie można jej postrzegać jako podmiotu zawartych stosunków prawnych. Nie możemy zapominać nadal o tym, że wspólnicy w takiej w spółce będą również ponosili odpowiedzialność za długi w VAT. Gdy zakłada się spółkę cywilną nie musimy jej rejestrować w ramach CEIDG. Sama w sobie nie jest ona przedsiębiorcą, dlatego tak naprawdę przedsiębiorcami stają się wspólnicy. Mówimy w tym przypadku o przepisach, które związane są z podatkiem VAT. Status przedsiębiorcy nie ma więc tak dużego znaczenia, gdy chodzi o te kwestie i nie trzeba ich brać tak bardzo pod uwagę. Gdy mówi się o przepisach, które będą związane z podatkiem VAT to również status przedsiębiorcy nie będzie miał aż takiego dużego znaczenia. Niekiedy może się więc nawet zdarzyć tak, że spółka cywilna nie będzie rejestrowana jako płatnik VAT. W takim przypadku może być tak, że wspólnik takiej spółki jest płatnikiem VAT ponieważ prowadzi inną działalność. Trzeba się również liczyć z tym, że nie zawsze spółka cywilna będzie płacić VAT w terminie. Warto się więc zastanowić nad tym jakie działania mogą być podjęte w momencie, gdy taka sytuacja będzie się pojawiała. Przede wszystkim dla wspólników takiej spółki będzie niezwykle ważne to, że oni będą odpowiedzialni przed urzędem skarbowym za to, że pojawia się zwłoka w ramach płatności VAT. Oczywiście spółka będzie płatnikiem VAT, ale akurat dla urzędu skarbowego nie ma to aż takiego znaczenia, ponieważ jak się okazuje będzie mógł on domagać się spłacenia podatku i zaległości właśnie przez wspólników. Okazuje się, że w takim przypadku gdy pojawiają się jakieś zaległości do płacenia ich będą nawet zobowiązani byli wspólnicy, oczywiście pod warunkiem, że w momencie powstawania tych zaległości nadal współtworzyli spółkę.

Przepisy są więc dość mocno rygorystyczne i dotyczą bardzo wielu różnych kwestii. Powinno się jednak brać je pod uwagę, jeśli prowadzi się spółkę cywilną. Obecnie jak się okazuje bardzo często wspólnicy spółki zupełnie nie zdają sobie sprawę z tego jakie obowiązki się pojawiają i co się może z tym wiązać. Gdy tak się okazuje mogą oni nawet nie zdawać sobie sprawę z tego, że mają zaległości a co za tym idzie będzie się pojawiał szczególny problem ponieważ nie będą wiedzieli, że muszą je uregulować.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!