Czym jest biuro rachunkowe?

W oceanie przepisów podatkowych łatwo utonąć. Tym bardziej, że przedsiębiorca, jak zakłada ustawa – jest „profesjonalistą” i domniemywa się, że przepisy wszystkie zna. Tych, których nie stać na prywatny dział księgowy, bądź chociaż księgową, ratuje w tym problemie outsourcing usług księgowych w postaci biura rachunkowego.

Przejęcie księgowości firmy to ważny krok, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz unikać niepotrzebnych wizyt Urzędu Skarbowego. Ponieważ, wciąż to przedsiębiorca odpowiada za błędy biur (ewentualnie skutki pokrywane z polis OC), warto wybrać takie, które nie zapewni nam dodatkowych atrakcji w prowadzeniu biznesu.

Biur rachunkowych jest całe mrowie, bez problemu uda się namierzyć w Internecie takie, które będą blisko. Konkurencja jest ogromna, aczkolwiek i popyt jest niemały. Coraz więcej firm decyduje się na pomoc profesjonalistów, lub zwiększa zakres tej pomocy.

Biuro rachunkowe działają na podstawie ustawy o rachunkowości, posiadają przy tym specjalny status prawny – mogą być miejscem przechowywania dokumentacji innych podmiotów, oraz reprezentować je w Urzędach Skarbowych. Prowadzą rachunkowość przedsiębiorców taką jak księgę przychodów i rozchodów, bądź dokumentację pracowniczą. Składają zeznania i deklaracje na podatek VAT i dochodowy.

Większe biura, o lepszym zapleczu kadrowo-merytorycznym, mogą oferować dużo więcej możliwych czynności. Mogą to być zarówno zaawansowane doradztwa podatkowe wraz z optymalizacją, doradztwo prawne, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych firm wraz z rejestracyjnymi do KRSu. W przypadku spółek prawa handlowego, mogą zostać obarczone prowadzeniem ksiąg uchwał walnych zgromadzeń bądź zarządów. Nie będzie niczym dziwnym, jeżeli biuro rachunkowe pomoże przy tworzeniu biznesplanu bądź przy składaniu wniosku o dotację unijną. Wszystko jest kwestią płaconego wynagrodzenia – ryczałtowego bądź uzależnionego od zlecanych czynności.

Ustawa deregulacyjna zniosła obowiązek posiadania licencji Ministerstwa Finansów, jedynym wymogiem jest posiadanie odpowiedniej polisy OC. Dlatego przed wyborem swojego biura dobrze się zorientować w jego kompetencjach i opiniach.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!