Spadek, uśmiech losu czy koszmar?

Poniższy tekst obejmuje kilka cennych wskazówek, które zdecydowanie ułatwią wizytę u notariusza, która jest niezbędnym elementem otrzymania spadku. Jak określić nabycie spadku i czym jest notarialne poświadczenie dziedziczenia? Kiedy konieczne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku? Istotną funkcję w procesie otrzymania spadku bez wątpienia odgrywa tu notariusz, który sporządza poświadczenie dziedziczenia, a więc dokument równoznaczny z prawomocnym postanowieniem sądu stwierdzającym nabycie spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia, jak już wspomniano sporządzany jest przez notariusza, niemniej jest to czynność sporządzana odpłatnie, jednak koszt takiego aktu jest stały, wynosi zawsze 50 zł. Uprzednio, należy jednak wydać protokół którego cena wzrasta dwukrotnie, co więcej należy do kwot doliczyć równowartość podatku VAT. Sporządzenie aktu dziedziczenia zaleca się szczególnie tym osobom, które mogą w danej chwili pojawić się w kancelarii notarialnej, akt zyskuje moc prawną już po jednej wizycie u notariusza. Takie rozwiązanie jest przede wszystkim oszczędnością czasu, w odróżnieniu do przypadku, w którym akt sporządzany jest w inny sposób. Po przeanalizowaniu aktu dziedziczenia, warto zastanowić się gdzie najlepiej potwierdzać własne prawa do dziedziczenia. Można wyróżnić dwa rozwiązania, pierwszym jest już wspomniana kancelaria notarialna, drugim zaś sąd. Warto przyjrzeć się sytuacji zatwierdzenia prawa do spadku, której przebieg odbywa się za pośrednictwa notariusza, proces ten można podzielić na trzy etapy. I Sporządzenia protokołu dziedziczenia, II Wypisanie aktu poświadczenia dziedziczenia, III Wpis do rejestru poświadczeń dziedziczenia, Niemniej jednak, działanie notariusza jest niemożliwe w niektórych przypadkach, które są określone w ustawie dot. prawa o notariacie, z dnia 14 lutego 1991.

W wymienionych poniżej przypadkach, potencjalnym spadkobiercom pozostaje złożenie w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wybrane sytuacje, które wymagają ingerencji sądu:

-dziedziczenie następuje na podstawie testamentu szczególnego;

-u notariusza nie stawiły się wszystkie osoby uprawnione do dziedziczenia;

-sąd wydał wcześniej postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub gdy sprawa taka się toczy;

-spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem, spadek zaś obejmuje dobra poza granicami kraju; Istotnym aspektem w procesie dziedziczenia jest oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, które można złoży w przeciągu pół roku od momentu stwierdzenia, powołania do spadku, wyrażając własne stanowisko.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!