Doradca podatkowy i jego zadania

Doradcy podatkowi to stosunkowo nowy, wolny zawód, który istnieje w Polsce od 1996 roku. Stanowi zawód zaufania publicznego, posiadający własną korporację zawodową i przepisy regulujące działanie i wstępowanie.

Aby zostać doradcą należy poza zdaniem egzaminu państwowego, posiadać wyższe wykształcenie i mieć doświadczenie w prawie finansowym, ponadto odznaczać się cechami charakteru, które mają dać gwarancję prawidłowości działania. Doradcami podatkowi mogą zostać także adwokaci i radcowie prawni oraz biegli rewidenci. Obowiązkowo obejmuje ich ubezpieczenie OC oraz przysługuje im tajemnica zawodowa – także po zakończeniu zlecenia.

Obowiązki podatkowe, także w wymiarze umiejętności stosowania przepisów i należytego obliczania obowiązku podatkowego, spadają wprost na podatnika, który za swoje nawet nie zawinione błędy, odpowiada majątkiem przed administracją skarbową. Jeżeli dodać do tego, że przepisy w Polsce należą do najbardziej zawiłych w Europie i do tego podlegają nieustannym nowelizacją, to doradcy podatkowi mogą być niezwykle przydatni.

Ponadto dostęp do rynków unijnych, a także wpływ europejskich przepisów, daje możliwości podatkowe, które może przygotować dla przedsiębiorcy doradca. Poza przygotowaniem strategii rozliczania podatkowego, do zakresu kompetencji doradcy należy także:

  1. Przygotowywanie porad podatkowych

  2. Wsparcie w przygotowywaniu bądź tworzeniu zeznań podatkowych a także składek i deklaracji ZUS.

  3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu klientów przed organami podatkowymi i celnymi, jak i w sądach administracyjnych.

  4. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także przepisów importowo – exportowych.

  5. Prowadzenie ewidencji podatkowych oraz innej dokumentacji finansowej.

  6. Doradztwo w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych.

W trakcie dokonywania czynności, doradca zobowiązany jest podpisywać się wraz z numerem wpisu na liście doradców. Ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w razie błędu. Ponadto musi przechowywać przez okres 5 lat, kopie sporządzonych przez siebie dokumentów.

Korzystanie z usług doradcy, zwiększa bezpieczeństwo podatkowe firmy, jak i daje potencjalne możliwości rozwojowe, które mogą stanowić o przewadze nad konkurencją, szczególnie w niejasnym świecie prawa podatkowego.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!