Jak odliczyć od podatku darowiznę przekazaną na fundację?

Szerokie grono podmiotów apeluje do serc i kieszeni potencjalnych darczyńców, w różnorakich dziełach „pro bono”. Aby skutecznie stawać w tym wyścigu, organizację starają się o status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego. Umożliwa on szereg cesji od systemu podatkowe, od 1% podatku do możliwości przyjmowania darowizn od podatników.

Status OPP mogą otrzymać te z organizacji pozarządowych, które spełnią wymagania ustawy. Najczęściej przybierają postać fundacji lub stowarzyszeń. Możliwe jest też powołanie spółki kapitałowej, której celem działania nie będzie działalność gospodarcza – potrzebne jest wtedy wcześniejsze dwuletnie działanie w celach pożytku publicznego określonych w ustawie. O status OPP nie mogą występować za to partie polityczne i ich fundacje a także organizacje pracodawców, samorządów zawodowych i związków.

Takie darowizny można wykazać następnie w zeznaniu podatkowym PIT i przedstawić do odliczenia od dochodu.Wysokość odliczenia ma limit w wysokości 6% wykazanego dochodu. Odliczenie wykazuje się w załączniku PIT/O. Podstawą wykazania darowizny, jest wyłącznie przelew na rachunek bankowy. W przypadku świadczeń niepieniężnych wymagana jest darowizna w formie przewidzianej dla darowizn, a wartość jej wycenia się według stawek rynkowych z dnia dokonania czynności.

Darowizny na rzecz OPP, łączą się ze swoim limitem z darowiznami na rzecz kultu religijnego jak i na cele związane z krwiodawstwem. Zatem należy najpierw zsumować wszystkie przysporzenia i przedstawić tylko te które nie przekraczją łącznego limitu 6%. Z tego limitu wyłączone są dotacje na rzecz kościelnych działań opiekuńczo – charytatywnych.

Odliczenia od dochodu, mogą być przedmiotem nie tylko dobrego samopoczucia darczyńcy, ale także korzyści podatkowej. W przypadkach w których darowizna pozwala zejść poniżej progu podatkowego 32 procentowego- uda się uzyskać efekt optymalizacyjny.  

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!