Warunki zwrotu towaru

Ogólnie przyjęło się, że robiąc zakupy w sieci zwrotu towaru można dokonać w przeciągu dziesięciu dni, niemniej, zasada ta nie odnosi się do przedmiotów, których opakowanie, folia została naruszona. Chodzi tu o Są jednak wyjątki płyty, kasety, filmy DVD, ale także wszelkiego rodzaju kosmetyki. Przyczyn reklamacji jest bardzo dużo. Najczęściej jednak, po rozpakowaniu przesyłki kupujący okazuje się, że przedmiot zdecydowanie różni się od tego przedstawionego na reklamie itp. Nierzadko również, konsument może zechcieć zwrócić przedmiot, przez wzgląd na aspekt finansowy.

Zwrot, bez tłumaczenia. Co ciekawe, z odstąpienia od zakupu oraz zwrotu towaru nie trzeba się tłumaczyć. Ważne jest jednak, by przedstawić pisemną rezygnację, w przeciągu dziesięciu dni, od dnia wydania rzeczy, czyli otrzymania towaru przez kupującego. W przypadku świadczenia usługi, wówczas termin ten liczony jest od dnia jej zawarcia. Nieuczciwi sprzedawcy, lekceważąc zasady zwrotu, żądają dodatkowej opłaty, chodzi tu o tzw. "odstępne". Jest to niedopuszczalne działanie, bowiem według prawa zwrot pieniędzy przez sklep lub użytkownika sieci, powinien nastąpić nie później niż w przeciągu dwóch tygodni. Jeśli mowa o zakupach w sieci, to podstawowym czasem na zwrot nie jest okres dziesięciu dni, a czternastu.  

Czas wydłuża się aż do trzydziestu dni, w przypadku umów ubezpieczeniowych. Przypadki dyskwalifikujące możliwość zwrotu, pojawiają się wtedy, gdy zawarta umowa ubezpieczenia dotycząca zabezpieczenia podróży i bagażu, została zawarta na okres krótszy niż miesiąc. Analogiczna sytuacja pojawia się również, gdy mamy do czynienia z umową zabezpieczającą narzędzia rynku pieniężnego i zbywalnych papierów wartościowych. Przypadki uniemożliwiające reklamację Zwrot i reklamacja nie jest możliwa, jeżeli sprzedaż nastąpiła w drodze licytacji, ta z kolei dotyczyła towarów które ulegają szybkiemu zepsuciu lub zawarto umowę o okresowe dostarczanie artykułów spożywczych. Podobnie jest w przypadku usług, które mają wyznaczony termin.

​Chodzi tu o zakwaterowanie, rozrywkę oraz usługi gastronomiczne. Przed zakupem, warto zapoznać się z zasadami sprzedaży konkretnego sprzedawcy, jeśli ten, określi to, żę nie przyjmuje zwrotów, to prawo do zwrotu nie będzie przysługiwało. Dotyczy to także usługi, która za zgodą konsumenta została rozpoczęta przed terminem dziesięciu dni (np. danej osobie zależało na bardzo szybkim uruchomieniu danej usługi) oraz z usług dostarczania prasy i usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych, a także produktów i usług wykonanych na indywidualne zamówienie. Warunki indywidualne. Z prawa do rezygnacji sprzedaży bądź kupna mogą skorzystać zarówno sprzedawcy jak i nabywcy. Zarówno kupujący, jak i sprzedający, jest konsumentem, wówczas nie ma ustawowej możliwości odstąpienia, chyba że zgodzą się na nią obie strony umowy. Mimo iż obowiązujące prawo, daje możliwość zwrotu i rezygnacji, to jest to czynność kłopotliwa, która wiąże się z kosztami. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup, warto sprawdzić:

- nazwę i adres sprzedawcy, regulamin sprzedaży, warunki zakupu i dostawy, w jakim terminie i w jaki sposób można zwrócić towar,

-co kupujesz - dokładny opis produktu, 

- walutę, w jakiej podano cenę, całkowity koszt zakupu ( włącznie z przesyłką) oraz sposób zapłaty.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!