Zmiany w zakładaniu spółek - spółka z o.o. za złotówkę

Jeśli chodzi o spółki handlowe to obecnie ciągle pracuje się nad różnorakimi rozwiązaniami prawnymi, które mają sprawić, że Kodeks Spółek Handlowych stanie się dla nas bardziej przyjazny. Między innymi ma wejść w życie przepis spółka z o.o. za złotówkę czy też rozwiązania prawne, które będą odnosiły się do ułatwienia niektórych przepisów w zakresie spółek z o.o, komandytowych czy jawnych. Nowe rozwiązania mają zachęcać ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej. Założono przede wszystkim w tych projektach, że nie będzie obowiązku tworzenia kapitału zakładowego w przypadku spółki z o.o. Jeśli wspólnicy się na to zdecydują to będzie wystarczał już kapitał początkowy na poziomie jednego złotego. Obecnie potrzeba przynajmniej pięciu tysięcy złotych.

Oczekuje się, że takie obniżenie wartości kapitału zakładowego już po raz kolejny będzie powodowało, że pojawi się większe zainteresowania, by prowadzić działalność w ramach spółki z o.o. Już raz dokonano takiego zmniejszenia z 50 tysięcy na 5 i wtedy zaczęto tworzyć więcej spółek. Aby jeszcze zwiększyć atrakcyjność takich spółek zdecydowano się również na to, by tworzyć w nich kwestię udziałów bez nominałowych jaka ma się stać alternatywnym rozwiązaniem w stosunku to tradycyjnego kapitału zakładowego. Rozwiązanie takie ma powodować, że będzie bardziej elastyczna gospodarka finansowa w spółce i tym samym będzie można łatwiej przeprowadzić jej restrukturyzację. Wprowadzone zostały także innowacyjne rozwiązania, które mają odpowiadać również za ochroną wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie wprowadzony ma zostać test wypłacalności, który będzie poprzedzał wypłatę majątku ze spółki na rzecz wspólników w ramach udziału w zyskach. Chodzi przede wszystkim o to, by nie było dokonywanej wypłaty dywidendy w momencie, gdy firma jest w złej sytuacji finansowej. Trzeba będzie także tworzyć dodatkowy kapitał zapasowy jako rezerwę. Wprowadzane przepisy dają także możliwość rejestrowania spółek jawnych oraz komandytowych przez internet. Dzięki temu będzie zapewniona możliwość zawierania umowy spółki z wykorzystywaniem specjalnych wzorów przygotowanych w internecie. Nie będzie więc konieczności zawiązywania spółki komandytowej w ramach aktu notarialnego co oczywiście będzie się wiązało z realnymi oszczędnościami finansowymi. Okazuje się, że rocznie zaoszczędzi na tym nawet 650 przedsiębiorców a te oszczędności mogą nawet sięgać 10 tysięcy złotych, gdy będą wysokie wartości wkładów. Aby zachęcać firmy do korzystania z drogi elektronicznej ustawodawca zdecydował się także zmniejszyć opłaty związane z jej wykorzystywaniem.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!