Jak uzyskać zwolnienie od kosztów notarialnych?

Istnieje wiele czynności prawnych, przy których konieczny jest udział profesjonalnego notariusza – zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw i tak dalej. Oczywiście, za wszystkie czynności notarialne naliczane są stosowne opłaty, których wysokość uzależniona jest od konkretnej czynności oraz cennika ustalonego przez danego notariusza.

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało jednak stosowne rozporządzenie określające maksymalną wysokość takich opłat, której nie można przekraczać. Mimo wszystko jednak wysokość takich opłat w wielu przypadkach okazuje się zbyt duża dla niektórych osób, co jest poważnym problemem w czasie korzystania z tego typu usług i czynności. Warto w takim razie wiedzieć o tym, że zgodnie z polskim prawem możliwe jest uzyskanie zwolnienia od opłat notarialnych – mówi o tym art. 6 Prawa o Notariacie. Wniosek z tym związany należy złożyć w sądzie rejonowym w miejscu naszego zamieszkania. Musi on jasno określać czynność notarialną z jakiej musimy skorzystać i przy której chcemy uzyskać zwolnienie z kosztów. Oczywiście, konieczne jest również dokładne uzasadnienie naszego wniosku. Musi ono mówić zarówno o tym, dlaczego musimy skorzystać z danej czynności oraz z jakiego powodu takie opłaty są dla nas zbyt wysokie. Wniosek musi zawierać również dołączony urzędowy formularz z oświadczeniem o naszym stanie majątkowym. Po złożeniu naszego wniosku sąd rozpoczyna postępowanie zgodne z przepisami o postępowaniu nieprocesowym którego celem jest ocenienie, czy faktycznie potrzebujemy czynności notarialnej opisanej we wniosku i czy nasza aktualna sytuacja materialna faktycznie nie pozwala na wniesienie niezbędnych tutaj opłat.

Jeżeli cała sprawa zostanie rozpatrzona dla nas pozytywnie, to Sąd szybko wyznaczy notariusza który wykona dla nas takie czynności, zaś wszystkie związane z tym koszty zostaną pokryte ze Skarbu Państwa. Takie regulacje mogą być stosowane również w przypadku osób prawnych, których sytuacja materialna uniemożliwia wniesienie opłat za tego typu czynności.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!