Reklamacja towaru

Niezależnie od tego, czy robimy zakupy przez internet czy też osobiście, po zakupie czegokolwiek sprzętu, obuwia lub odzieży okazuje się, że przedmiot jest wadliwy. Psuje, albo ma wady które uwydatniły się dopiero po krótkim czasie użytkowania. Jako konsumenci, mamy prawo czuć się pokrzywdzeni, dlatego jedynym wyjściem, do uniknięcia strat związanych z naprawą produktów jest reklamacja. Składając reklamację, w ramach sprzedaży konsumenckiej klient kwestionuje zgodność zakupionego towaru z umową. W przypadku zauważenia wad towaru,jest to równoznaczne z niezgodnością przedmiotu z umową. Ten uszczerbek może przejawiać się w różnorodny sposób:

-nie nadaje się on do celu, do jakiego jest zwykle używany,

-nie posiada właściwości, jakie powinny go cechować -został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony Analogiczna niezgodność towaru występuje również wtedy, gdy do przedmiotu nie zostały dołączone informacje, związane z użytkowaniem towaru oraz pominięto załączenie gwarancji itp.

Reklamacje, można rozpatrywać pod różnym kątem. Wyróżnia się bowiem dwa tryby reklamacyjne, który konsument może wybrać. Pierwsza możliwość opiera się na uprawnieniach związanych z niezgodnością towaru z umową. Drugą opcją jest gwarancja, o ile produkt był nią objęty.

Gwarancja to oświadczenie gwaranta, określające obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Ogólnie przyjęto, iż ta ochrona konsumentów udzielana jest jedynie sprzętom przeznaczonym do trwałego użytkowania, a więc sprzętom RTV/AGD. Jednak by miała ona moc wykonawczą, sprzedawca ma obowiązek wydania dokumentu gwarancyjnego, najczęściej w postaci książeczki lub paragonu, konsument zaś ma obowiązek zachować go. Jeśli kupujący uzna, że woli skorzystać z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, sprzedawca nie może go zmuszać do korzystania z gwarancji. W przypadku skorzystania przez klienta z drugiego trybu reklamacji, kontrahent bierze odpowiedzialność za dany produkt, ale jedynie na czas nie dłuższy niż 2 lata od wydania towaru. W przypadku używanego sprzętu, obie strony mogą ustalić krótszy termin, jednak nie krótszy niż jeden rok. Jeśli na wskutek reklamacji, otrzymamy nowy produkt, czas ten resetuje się. W przypadku gwarancji, termin jej obowiązywania jest ściśle w niej określony, jednak zależny jest od konkretnego sprzętu. Zazwyczaj, na kosztowne przedmioty codziennego użytku mamy dłuższy czas gwarancji, niż w przypadku przenośnego sprzętu muzycznego. Reklamację należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia wady. Jeśli termin ten upłynie to klient może dochodzić swoich praw związanych z nabyciem wadliwego towaru, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, jednak nie zwrócił na to uwagi kupującego.

Przypadki na korzyść sprzedawcy. Chodzi tu o sytuacje, w której klient zapoznał się zarówno z opisem, wyglądem lub ewentualnymi wadami, widocznymi na pierwszy rzut oka. Wtedy to, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową. Konsekwencje reklamacji, to najczęściej zwrot pieniędzy. Jednak nie jest to najlepsze z możliwych rozwiązań, ponieważ zdecydowanie korzystniejszym jest wybranie nieodpłatnej naprawy towaru lub wymiany go na nowy. Obniżenie kosztów lub zwrot pieniędzy jest możliwy, gdy naprawa przedmiotu jest niemożliwa w wyznaczonym terminie. Jeżeli korzystamy z gwarancji, przysługujące nam uprawnienia reguluje dokument gwarancyjny. Najbardziej korzystnymi warunkami gwarancji, są te które zakładają wymianę sprzętu na nowy, bowiem w przypadku drobnego sprzętu może się powtarzać w efekcie istnieje ryzyko, iż reklamowana wada pojawi się jeszcze niejednokrotnie, skutkując wielokrotnymi naprawami, a co się z tym wiąże kosztami.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!