Aktualne interpretacje podatkowe – skąd czerpać wiedzę?

Do obowiązków Ministerstwa Finansów należy upowszechnianie i tłumaczenie przepisów prawa podatkowego powszechnie obowiązującego. Wszystko dla łatwiejszej orientacji podatnika, który grzęźnie w gąszczu przepisów i wcale nie musi mieć w tym wsparcia profesjonalisty. Powszechność jest zapewniania przez elektroniczne Biuletyny Informacji Publicznej, druki i broszury dostępne w placówkach fiskusa.

Odpowiednich informacji (w szczególności aktualnych obowiązujących formularzy) powinno się szukać najpierw na stronach Ministerstwa Finansów www.mfw.gov.pl i Krajowej Informacji Podatkowej www.kip.gov.pl. Ponadto do dyspozycji są strony Urzędów i Izb Skarbowych oraz infolinie i punkty obsługi podatnika, bądź broszury informacyjne.

Niestety bezmiar źródeł informacji w sytuacjach bardziej złożonych, nie tylko nie pomaga, ale czasem prowadzi do sprzeczności i wątpliwości interpretacyjnych. Aby umożliwić podatnikom działanie w warunkach zaufania do prawa, wprowadzono instytucję indywidualnej interpretacji podatkowej. Wniosek o nią składany jest na ręce odpowiedniego miejscowo dyrektora Izby Skarbowej.

O interpretację można wnioskować każdy podmiot prawa podatkowego, także nierezydent naszego kraju. Interpretacja ma za zadanie rozwiać wątpliwości dotyczące okoliczności faktycznych istniejących i przyszłych, a mających wpływ na subsumcję przepisów podatkowych. Okoliczności przyszłe mogą, poza planowanymi działaniami, dotyczyć także zaniechania.

Wniosek o interpretację składany jest na drukach ORD-IN i ORD-IN/A, i zawierać musi opis stanu faktycznego. W ramach jednego wniosku można złożyć zapytanie o więcej niż jeden stan. Do wniosku należy dołączyć opłatę w ciągu 7 dnia, w wysokości 40 zł za każdy stan faktyczny, który jest przedmiotem wniosku. Organ podatkowy wydaje interpretację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później po trzech miesiącach.
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, uznaje się, ze stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Otrzymana interpretacja ma służyć zabezpieczeniu słusznego interesu podatnika, gdy ten działa zgodnie z jej zaleceniami. Ma pewność, że nie zostanie poddany odpowiedzialności karno- skarbowej i nie będzie musiał płacić dodatkowych podatków wraz z odsetkami.

Może być i taka sytuacja, w której podatnik nie będzie zgadzał się na treść indywidualnej interpretacji. Wtedy może postąpić z ogólnymi zasadami przepisów postępowania administracyjnego, czyli wystąpienie w terminie 14 dni do wydającego organu o zmianę, a później ewentualnie przysługuje prawo skargi do sądu administracyjnego. W międzyczasie, ponieważ interpretacja nie jest decyzją administracyjną, można działać sprzecznie z dyrektywami interpretacji, tyle że na własne ryzyko podatnika.Do obowiązków Ministerstwa Finansów należy upowszechnianie i tłumaczenie przepisów prawa podatkowego powszechnie obowiązującego. Wszystko dla łatwiejszej orientacji podatnika, który grzęźnie w gąszczu przepisów i wcale nie musi mieć w tym wsparcia profesjonalisty. Powszechność jest zapewniania przez elektroniczne Biuletyny Informacji Publicznej, druki i broszury dostępne w placówkach fiskusa.

Odpowiednich informacji (w szczególności aktualnych obowiązujących formularzy) powinno się szukać najpierw na stronach Ministerstwa Finansów www.mfw.gov.pl i Krajowej Informacji Podatkowej www.kip.gov.pl. Ponadto do dyspozycji są strony Urzędów i Izb Skarbowych oraz infolinie i punkty obsługi podatnika, bądź broszury informacyjne.

Niestety bezmiar źródeł informacji w sytuacjach bardziej złożonych, nie tylko nie pomaga, ale czasem prowadzi do sprzeczności i wątpliwości interpretacyjnych. Aby umożliwić podatnikom działanie w warunkach zaufania do prawa, wprowadzono instytucję indywidualnej interpretacji podatkowej. Wniosek o nią składany jest na ręce odpowiedniego miejscowo dyrektora Izby Skarbowej.

O interpretację można wnioskować każdy podmiot prawa podatkowego, także nierezydent naszego kraju. Interpretacja ma za zadanie rozwiać wątpliwości dotyczące okoliczności faktycznych istniejących i przyszłych, a mających wpływ na subsumcję przepisów podatkowych. Okoliczności przyszłe mogą, poza planowanymi działaniami, dotyczyć także zaniechania.

Wniosek o interpretację składany jest na drukach ORD-IN i ORD-IN/A, i zawierać musi opis stanu faktycznego. W ramach jednego wniosku można złożyć zapytanie o więcej niż jeden stan. Do wniosku należy dołączyć opłatę w ciągu 7 dnia, w wysokości 40 zł za każdy stan faktyczny, który jest przedmiotem wniosku. Organ podatkowy wydaje interpretację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później po trzech miesiącach.
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, uznaje się, ze stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Otrzymana interpretacja ma służyć zabezpieczeniu słusznego interesu podatnika, gdy ten działa zgodnie z jej zaleceniami. Ma pewność, że nie zostanie poddany odpowiedzialności karno- skarbowej i nie będzie musiał płacić dodatkowych podatków wraz z odsetkami.

Może być i taka sytuacja, w której podatnik nie będzie zgadzał się na treść indywidualnej interpretacji. Wtedy może postąpić z ogólnymi zasadami przepisów postępowania administracyjnego, czyli wystąpienie w terminie 14 dni do wydającego organu o zmianę, a później ewentualnie przysługuje prawo skargi do sądu administracyjnego. W międzyczasie, ponieważ interpretacja nie jest decyzją administracyjną, można działać sprzecznie z dyrektywami interpretacji, tyle że na własne ryzyko podatnika.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!