Prowadzenie ksiąg rachunkowych w firmie

Obowiązujące w Polsce przepisy bardzo jasno określają, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na każdej osobie, której przychód netto w danym roku rozliczeniowym wyniósł minimum 5.110.600 złotych. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pojawia się także w przypadku, gdy dany podmiot taki przychód uzyskał w roku 2014 – od roku 2015 musi on w takim razie wywiązywać się z takich zaleceń. Istnieje także jasno określony sposób na obliczanie kwoty limitu tej wartości. Robi się to w odniesieniu do wartości wyrażonej w euro, która na chwilę obecną wynosi 1.200.000 euro. Oczywiście, trzeba najpierw przeliczyć tę kwotę na walutę obowiązującą w Polsce.

W przypadku takiego przeliczania trzeba wziąć pod uwagę średni kurs waluty z dnia 30 września roku poprzedzającego, podawany w oficjalnych informacjach przez Narodowy Bank Polski – przy podanym wyżej przykładzie będzie to 30 września 2014 roku. Kurs wynosił tego dnia 4.1755, zatem po przeliczeniu otrzymujemy kwotę 5.010.600. W roku 2014 obowiązujące limity były nieco wyższe i wynosiły 5.059.560. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na wszystkich podmiotach które wymienione są w obowiązującej obecnie ustawie o rachunkowości. Mowa tutaj jednak tylko o tych podmiotach, których siedziba znajduje się w danym momencie gdziekolwiek na terytorium Polski. Aby znaleźć pełną listę podmiotów na których spoczywa taki obowiązek należy zajrzeć do treści ustawy. Warto jednak wymienić kilka najważniejszych przykładów które stanowią niejako rdzeń tych przepisów. Do grona tego zaliczają się zatem spółki handlowe i osoby prawne – wyjątek stanowi tutaj własność Skarbu Państwa oraz NBP. Obowiązkiem tym są obarczone także osoby fizyczne oraz spółki prawa cywilnego, a także spółdzielnie socjalne – ale tylko w przypadku, gdy przychód netto z działalności podstawowej oraz finansowej przekroczył minimum, o którym powiedzieliśmy wyżej. Następną pozycję na liście stanowią podmioty prawa bankowego oraz jednostki działające według przepisów o obrocie papierami wartościowymi; należą do tego między innymi fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz reasekuracyjne, SKOKi. Zasada ta dotyczy wszystkich takich podmiotów, bez względu na wysokość uzyskiwanych przez nie przychodów. Własne księgi rachunkowe muszą także prowadzić wszystkie przedstawicielstwa zagranicznych przedsiębiorstw, które działają na terenie Polski. Obowiązek taki spoczywa nie tylko na podmiotach gospodarczych.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są między innymi województwa, powiaty i gminy. Nie jest to czynność prosta, bowiem nierzadko potrzebne są do tego dość szerokie kwalifikacje i umiejętności, a jeśli ich nie posiadamy to warto skorzystać z biuro usług księgowych, dzięki czemu mamy pewność, że księga będzie prowadzona prawidłowo i zgodnie z przepisami. Niemniej jednak każdy powinien zadbać o to z jak najwyższą uwagą, bowiem lekceważące podejście do tego typu spraw w wielu przypadkach może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!