Jak zabezpieczyć umowę sprzedaży

W umowie sprzedaży często wprowadzony jest odroczony termin płatności. Dlatego sprzedawca szuka wtedy sposób na zabezpieczenie się przed niezapłaceniem za dany towar. Taką formą zabezpieczenia może być weksel własny in blanco. Dla powstania zabezpieczenia wystarczy, by osoba kupująca taki weksel podpisała i następnie przekazała go sprzedawcy.

Deklaracja wekslowa

Okoliczności i sposób wypełnienia ustala się przede wszystkim w momencie, gdy taki weksel się wystawia. Nie ma konieczności w tym zakresie spisywać jakichś specjalnych ustaleń ale na pewno bezpieczniejsze będzie, by kupujący i sprzedawca zdecydowali się na podpisanie stosowanego porozumienia wekslowego. Dzięki temu uda się zapobiec różnorakim nieporozumieniom czy zarzutom, które potem będzie się rozstrzygać na drodze sądowej. Co ułatwia weksel in blanco? Weksel in blanco polega na tym, że w momencie, gdy sprzedawca ma taką potrzebę może go uzupełnić o brakujące elementy między innymi o takie kwestie jak wysokość zadłużenia, termin płatności czy odsetki. Jeśli wystawca nie będzie chciał takiego weksla wykupić w określonym terminie to posiadacz może wystąpić z takim wekslem w szybkim procesie postępowania nakazowego. Wydany weksel będzie stanowił tytuł zabezpieczenia bez dodatkowego nadawania mu klauzuli wykonalności.

Brak majątku dłużnika

Trzeba wziąć pod uwagę to, że weksel będzie skuteczną formą zabezpieczania oczywiście pod warunkiem, że będzie użyty w momencie, gdy klient, który nie płaci posiada jeszcze jakiś majątek. Weksel to zabezpieczenie osobiste, dlatego zobowiązany odpowiednia za powstały dług jedynie swoim mieniem. Gdy kupujący nie ma żadnego majątku to egzekucja będzie nieskuteczna i tym samym osoba sprzedająca nie dostanie należnych mu pieniędzy.

Wymogi formalne

Gdy sprzedawca będzie przyjmował od kupującego weksel niezupełny będzie musiał pamiętać o tym, że taki dokument dla swojej ważności musi spełnić wiele różnych wymogów formalnych. Ważna będzie między innymi treść i miejsce umieszczenia w dokumencie. Podpis wystawcy musi znajdować się pod treścią weksla na awersie w dolnym prawym roku blankietu, jeszcze pod firmową pieczęcią. Oczywiście w sądzie lepiej będzie traktowany weksel, który będzie miał czytelną formę, ale wystarczy, by tylko podpis był czytelny i składany w taki sam sposób jak przedsiębiorca składa w aktach, które rejestrowały spółkę. Oczywiście do ważności nie trzeba korzystać z jakichś gotowych blankietów, o tym czy dokument będzie można określić jako weksel będzie decydowała jego treść i to czy znajdują się tam ważne według prawa elementy. Podobnie jak w przypadku zaciągania zobowiązań przy wystawianiu weksla przedsiębiorca powinien być reprezentowany przez osoby, które do reprezentacji są uprawnione.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!