Zakup środków trwałych od zagranicznych kontrahentów

Przedsiębiorca dokonujący zakupu środków trwałych od kontrahentów zagranicznych powinien w odpowiedni sposób udokumentować taką transakcję – nakazują to przepisy prawa bilansowego. Za wartość początkową tego typu środków powinna zostać przyjęta cena ich nabycia. W dokumentacji takiej powinno się uwzględnić również wszystkie koszty związane z przyjęciem do użytkowania oraz poprawnego wdrożenia zakupionych środków w firmie.

Do grona takich kosztów zalicza się między innymi podatek akcyzowy oraz podatek VAT; nie podlegają one odliczeniu. Odliczeniu nie podlegają również koszty obsługi zobowiązań finansowych które zostały zaciągnięte w celu sfinansowania całej transakcji – wszystkie związane z tym zasady są dokładnie opisane w artykule 28 ustawy o rachunkowości. Przepisy te jasno określają, że na cenę nabycia środka trwałego składa się kwota uzyskana przez osobę sprzedającą dany środek uzupełniona o koszty obsługi całej transakcji poniesione przez osobę kupującą. Koszty te mogą być naliczane jedynie do dnia, w którym środek trwały został przekazany w firmie do użytkowania. Koszty obsługi transakcji same w sobie stanowią dość szeroką kwestię, przez co można wymienić szereg różnych rzeczy tego typu. Do najważniejszych z nich zalicza się cena przetransportowania danego środka trwałego, ubezpieczenie transportu, koszt załadowania oraz wyładowania, koszt montażu na miejscu, a także opłaty notarialne i celne. Jeśli nabywcy w którejkolwiek z tych kwestii przysługują ulgi, to należy je wziąć tutaj pod uwagę. W czasie rozliczania całej transakcji trzeba także uwzględnić różnice w kursach poszczególnych walut. Cena zakupionego środka trwałego powinna być przeliczona na złotówki zgodnie z kursem obowiązującym w dniu dokonania zakupu. Wyniku takiego przeliczania nie trzeba jednak uwzględniać w dokumentach w sytuacji, gdy korzystamy z systemu pozwalającego na automatyczne przeliczanie różnicy w kursach walut. Kwestia ta jest bardzo istotna, bowiem różnice w kursach walut występujące w danym momencie potrafią w wielkim stopniu wpływać na ceny kupowanych przez nas środków trwałych – różnica taka może być dodatnia lub ujemna.

Cenę taką należy dodatkowo skorygować w sytuacji, gdy osoba dokonująca zakupu posiada jakiekolwiek inne zobowiązania finansowe zaciągnięte w obcej walucie. W czasie przeliczania i korygowania ceny należy kierować się wyłącznie kursem obowiązującym w dniu zakupu, podanym w oficjalnych raportach NBP. Prawidłowe rozliczenie transakcji z zagranicznym kontrahentem nie jest w takim razie proste, bowiem istnieje cały szereg kwestii, na jakie należy zwracać tutaj uwagę. Warto jednak podejść do tego we właściwy sposób, bowiem w przeciwnym wypadku można narazić się na spore straty finansowe.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!