Zakup nieruchomości tylko o notariusza

Jeśli planujemy sprzedaż lub też kupno nieruchomości zawsze musimy skorzystać z pomocy notariusza. Trzeba pamiętać, że przeniesienie własności nieruchomości bez udziału notariusza i spisania aktu notarialnego nie będzie ważne. Każda sprzedaż nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego.

Do najważniejszych obowiązków notariusza w tym względzie należy:

- sprawdzenie tożsamości osób, które chcą dokonać czynności prawnej

- sprawdzenie czy przedstawione dokumenty są wiarygodne

- przygotowanie aktu notarialnego, który będzie zrozumiały i przejrzysty

- w czasie dokonywania tej czynności notariusz musi czuwać nad tym, by prawa osób stawających były zabezpieczone.

Udzielenie stronom wszystkich niezbędnych informacji, które odnoszą się do czynności prawnej są bardzo ważne przy dokonywaniu czynności W treści tego aktu powinno się zamieścić wniosek o wpisanie do Księgi Wieczystej wszystkich danych, które odnoszą się do dokonanego aktu. Następnie trzeba przesłać do sądu, który prowadzi księgę wieczystą całą treść aktu z wnioskiem, by zmiany zostały ujawnione oraz wszystkie dokumenty, które stanowią podstawę dla tego wpisu. Dokonując czynności u notariusza trzeba się liczyć z tym, że będzie konieczność dokonania opłaty za wykonaną usługę.

Opłata ta będzie zróżnicowana w zależności od tego ile kosztuje dana nieruchomość:

 do 3 000 zł - 100 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł 

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł 

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł 

Przedstawione stawki wynikają z rozporządzenia przygotowanego przez ministra sprawiedliwości w 2004 roku, które odnosiło się do maksymalnych stawek taksy notarialnej. Opłaty te są stawkami maksymalnymi, dlatego czasami można je również negocjować z notariuszem. Opłata podatkowa Podatek trzeba zapłacić również w kancelarii notarialnej zaraz po podpisaniu aktu notarialnego i to notariusz jest zobowiązany do tego, by potem wpłacić ten podatek do właściwego urzędu skarbowego. Strony umowy mają obowiązek solidarnie pokrywać podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!