Co warto wiedzieć o umowie darowizny

Darowizna to umowa, w której darczyńca będzie się zobowiązywał do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby, którą chce obdarować ze swojego majątku. Bezpłatny charakter polega na tym, że druga strona takiej umowy nie będzie musiała w żadnej sposób płacić za tą darowiznę, którą otrzyma. W umowę po stronie osoby obdarowanej jak i osoby, która jest darczyńcą może się znajdować więcej niż jedna osoba fizyczna.

Umowę darowizny mogą przygotować dwaj współwłaściciele nieruchomości na rzecz jednej osoby. Dzięki tej umowie stanie się ona wyłącznym właścicielem nieruchomości. Przedmiotem darowizny może być każda rzecz i nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń. Może to być nieruchomość jak i też rzecz o charakterze ruchomości. Oczywiście przedmiotem darowizny mogą być również pieniądze. Oświadczenie darczyńcy powinno mieć formę aktu notarialnego natomiast osoba, która darowiznę przyjmuje może zrobić to w dowolnej formie.

Jeśli forma nie będzie zachowana umowa będzie nieważna. Od tej zasady mamy jednak pewne wyjątki. W momencie, gdy mimo niezłożenia odpowiedniego oświadczenia świadczenie jest spełnione to będzie to umowa ważna. Takie wymogi nie są jednak wystarczające, jeśli taka umowa będzie się odnosić do nieruchomości konieczne będzie jej sporządzenie przez notariusza. W innym wypadku będzie nieważna. W przypadku darowizny można oznaczyć obowiązek do wykonania po stronie obdarowanego, ale nie będzie w takiej umowie żadnego wierzyciela.

​Jest to tak zwana darowizna z obciążeniem polecenia. Obdarowana osoba będzie mogła zrezygnować z wykonania polecenia jeśli: - była istotna zmiana w stosunkach już po zawarciu umowy - gdy wyda przedmiot darowizny darczyńcy bądź jego spadkobiercom w stanie jaki będzie właściwy dla chwili, w której podniesione będzie takie żądanie. Darowizna może być odwołana jeśli: - pojawi się rażąca niewdzięczność po stronie osoby obdarowanej w stosunku do darczyńcy Uprawnienie do odwołania darowizny będzie wygasać, gdy upłynie jeden rok od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o tej niewdzięczności, która uprawniała go do odwołania darowizny.

Podobnie traci się to uprawnienie, gdy darczyńca wybaczy obdardowanemu - gdy darczyńca będzie w sytuacji niedostatku. taka przyczyna uprawnia do odwołania darowizny, w momencie, gdy sytuacja majątkowa jest pogorszona już po zawarciu umowy darowizny a umowa nie była jeszcze wykonana. Pogorszenie musi polegać na tym, że wykonanie darowizny nie będzie możliwe, bez uszczerbku dla utrzymania darczyńcy przy odpowiednim zabezpieczeniu jego potrzeb lub też ciążących na nim obowiązkach alimentacyjnych. Odwołanie darowizny może być dokonane przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli w formie pisemnej. Umowa darowizny ma więc swoje istotne obwarowania, które muszą być brane pod uwagę, gdy się ją przygotowuje. Warto również zdawać sobie sprawę z tego jakie ma się prawa i obowiązki, gdy staje się po stronie darczyńcy bądź też obdarowanego.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!