Postępowanie spadkowe

Nierzadko w sądach przeprowadzane są sprawy spadkowe, które dotyczą stron, z czego spadkodawca pochodzi z innego rejonu niż osoba upoważniona. Problem tkwi w tym, że sprawy spadkowe przeprowadzane są przez sąd właściwy miejscowo ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, dodatkowo w grę wchodzi tu również właściwość wyłączną. Wyżej wymieniony przypadek jest podmiotem, którym zajmuje się sąd rejonowy, działając na bazie art. 507 k.p.c., który mówi o tym, iż postępowanie nieprocesowe rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądu okręgowego.

Tak więc postępowania ogólnie pojętego spadku, a więc sprawy, które dotyczą dziedziczenia, zachowku, zapisu, z zasady rozpatrywane są przez okoliczny organ sprawiedliwości czyli sąd ostatniego miejsca zamieszkania denata. Wyjątek od tej reguły stanowią przypadki, w których pobyt, miejsce zamieszkania spadkodawcy jest trudny do ustalenia na przykład z powodu przebywania strony poza granicami kraju. W takich sytuacjach, wniosek należy wnieść do sądu właściwego ze względu na położenie majątku spadkowego. Większość tego typu spraw, rozpatruje sąd, w którego zakresie są tego typu czynności. Niemniej jednak, w związku ze zmianami w przepisach prawnych, również notariusz może przeprowadzić postępowanie analogiczne do stwierdzenia nabycia spadku, które w specjalistycznej terminologii nazywa się się je poświadczeniem dziedziczenia. Tu, niezależnie od tego gdzie mieszkał, przebywał zarówno spadkodawca, jak i spadkobierca oraz gdzie zlokalizowane jest położenie spadku - postępowania tego może dokonać dowolny notariusz w Polsce. Jedynym warunkującym przebieg elementem jest obowiązkowe wstawienie się osób, których dotyczy dziedziczenie. Dla zobrazowania, warto przytoczyć przykład,w którym to spadkodawca mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, zaś spadkobierca w Kamiennej gorze.

Gdzie zatem ma odbyć się postępowanie? Najlepszym rozwiązaniem tego problemu, jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Warto wziąć pod uwagę, że jeśli postępowanie będzie miało takie same konsekwencje, to warto przeprowadzić je za pośrednictwem notariusza, który może przeprowadzić postępowanie spadkowe w całym kraju, a więc nie ma konieczności wstawiania się na rozprawy, unikając tym samym zbędnych kosztów. Wszystkich formalności można dokonać w najbliższej kancelarii notarialnej. Niemniej jednak, koszty postępowania za pośrednictwem notariusza są wyższe, niż w przypadku przeprowadzenia sprawy za pomocą jakiegokolwiek z sądu, czy to rejonowego czy okręgowego.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!