Prawo do rzetelnego procesu - punkt widzenia adwokatów

Okręgowa Izba Adwokacka wyraziła swoją opinie na temat nowego orzeczenia, które zakłada sytuację, gdzie występuje brak umożliwienia obrońcom odniesienia się podczas posiedzenia wniosku o tymczasowe aresztowanie w związku z okolicznościami materiałów niejawnych. Przede wszystkim warszawscy adwokaci sygnalizują tutaj problem z organizowaniem posiedzeń i rozpraw w Sądach Apelacji Warszawskiej. W tym wypadku ograniczony dostęp do specjalnych sal może poważnie uniemożliwić występowanie w roli obrońcy jak również efektywnego wykonywania prawa do obrony, co jest oczywiście niedopuszczalne.

Adwokaci muszą mieć bowiem możliwość, do tego, aby swobodnie odnosić się do zgromadzonego materiału dowodowego. Tymczasem w tym wypadku mamy poważny problem, ponieważ według Palestry mamy tutaj niemały problem w zakresie podstawowych praw człowieka, m.in. prawa do rzetelnego procesu oraz obrony. Szczególnie jest to ważne w przypadku tymczasowego aresztowania, co ma miejsce w naszym kraju dość często. Zdarza się, że najczęściej prokurator nawet jeśli nie ma podstaw do zatrzymywania, ale jednak robi to czysto prewencyjnie.

Warto zaznaczyć, że liczba spraw, w których występują materiały niejawne i stanowią one bardzo ważny punkt śledztwa stale rośnie. Można więc uznać za niedopuszczalne, w których jakiekolwiek ograniczenia dotykają przede wszystkim spraw techniczno-organizacyjnych sądów.

Dodatkowo adwokaci zwrócili uwagę na to, jakie warunki panują w kancelariach tajnych działających w Sądach Apelacji Warszawskiej, jak również niemałe ograniczenia wynikające z dostępności takowych kancelarii. Warto podkreślić, że Palestra zadeklarowała Prezesom Sądów Apelacji w Warszawie pomoc w rozwiązaniu tegoż problemu, który na pewno wymaga szczególnej uwagi oraz nie można zostawiać sytuacji w takim stanie na dłuższy czas. Będzie to miało przede wszystkim wpływ na postrzeganie tego typu instytucji, którym po jakimś czasie może zarzucać się to, iż nie gwarantują swoim obywatelom należytych praw, o których mówiliśmy wcześniej. Mamy więc tutaj bardzo ważny punkt do rozwiązania, który powinien być maksymalnie szybko rozpatrzony przez odpowiednie instytucje. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!