Czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Czasami niektórzy zastanawiają się jak można inicjować nadzór nad czynnościami, które dokonywane są przez komornika w ramach postępowania egzekucyjnego. W ramach tego postępowania dokonuje się bardzo wiele różnorakich czynności, dlatego warto mieć nad nimi odpowiednią kontrolę, by nie doszło w ich trakcie do żadnych błędów czy uchybień, które w pewnych przypadkach mogły prowadzić do naruszenia praw stron.

W Polskim postępowaniu cywilnym mamy możliwość działania przeciw uchybieniom w postępowaniu egzekucyjnym. Między innymi można prosić prezesa sądu o to, by podjęte zostały czynności nadzorcze nad danym komornikiem. Dalej zostaną przedstawione szczegółowe informacje, które są do tego odnoszą. Sąd jest wyposażony zgodnie z przepisami w kompetencje, które pozwalają prowadzić nadzór judykacyjny nad komornikiem. Ten nadzór dotyczy wszelkich czynności, które podejmuje komornik w związku z działaniami egzekucyjnymi. Rolą nadzoru jest zagwarantowanie, że wszystkie czynności przebiegną sprawnie i legalnie. Wniosek składa się do prezesa sądy według właściwości ogólnej. W okręgu sądu, w którym toczyłaby się egzekucja bez względu na to jaki komornik został wybrany. Przepis nakłada na sąd obowiązek wkraczania w sytuacji, gdy będzie to konieczne, by postępowanie egzekucyjne było wykonane w sposób prawidłowy. Takim sygnałem, który powinien zachęcić do działania będą jakieś skargi na czynności komornika, z których wynika wprost, że mógłby on naruszać prawo swoimi działaniami. Wydane postanowienie nie podlega egzekucji, ponieważ nie jest to tytuł egzekucyjny.

Jest to postanowienie, które odnosi się tylko do prowadzenia czynności nadzoru nad zachowaniami komornika. Ma zobowiązywać komornika do podjęcia takich działań, które usuną skutki nieprawidłowych zachowań z jego strony. - na postawie art. 759 § 2 KPC zmienić z urzędu prawomocne postanowienie podjęte przez komornika, w którym ustalono w sposób wadliwy wysokość opłaty egzekucyjnej, lub też w razie skierowania egzekucji do nieruchomości, która stanowi majątek innej osoby na podstawie księgi wieczystej. - sąd nie może na podstawie tego samego artykułu uchylić zajęcia, którego dokonał komornik, ze względu na to, że tytuł wykonawczy jest wystawiony przeciwko małżonkowi dłużnika, a jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do majątku wspólnego. Nie ma w przepisach żadnego terminu, w którym takie postanowienie miałoby być wydane. Dlatego trzeba domniemywać, że taki termin po prostu nie istnieje i takie postanowienie może być wydane w różnym momencie.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!