Kiedy i jakie formularze ZUS musimy składać?

Obecnie istnieje kilka rożnych deklaracji, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u, zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia. Deklaracje ZUS dzielą się na zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, kiedy i jakie deklaracje oraz formularze składamy do ZUS. Przeczytaj go koniecznie!

Deklaracje ZUS - zgłoszeniowe

Zacznijmy od tego, że deklaracje ZUS - zgłoszeniowe należy składać przeważnie na początku prowadzenia działalności działalności oraz w przypadku zatrudniania nowego pracownika i zgłaszania go do ubezpieczeń.

- ZUS ZUA jest to formularz stosowany w przypadku zgłoszenia nowego pracownika bądź siebie do ubezpieczeń lub w przypadku jakiejkolwiek korekty danych. Otóż formularz ten składa się w sytuacji, gdy zgłaszana osoba objęta jest pełnym ubezpieczeniem społecznym. Ten druk należy złożyć również w przypadku, gdy po 2 latach przechodzimy z ZUS-u preferencyjnego na ZUS pełny,

- ZUS ZZA - formularz składany w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń siebie bądź pracowników lub w przypadku jakiejkolwiek korekty danych - w sytuacji gdy osoba zgłaszana jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym,

- ZUS ZIUA - stosowany w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, zgłoszonego wcześniej na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA (część III ZUS ZUA lub ZUS ZZA),

- ZUS ZCNA - służy do zgłoszenia danych członków rodziny podatnika bądź pracownika dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, służy także do wyrejestrowania z tego ubezpieczenia,

- ZUS ZWUA - formularz składany w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń: społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
wyłącznie społecznych, wyłącznie zdrowotnego. Ponadto za pomocą tego formularza zgłasza się także korektę danych o wyrejestrowaniu. Druk ten składany jest również w przypadku likwidacji działalności, jednak nie należy go składać w przypadku jej zawieszenia.
Wszystkie formularze zgłoszeniowe należy złożyć w terminie 7 dni od zatrudnienia pracownika bądź zmiany danych.

Deklaracje ZUS - rozliczeniowa i raporty imienne

Przede wszystkim deklarację rozliczeniową przedsiębiorca składa w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Musisz też wiedzieć, że jest to deklaracja, składająca się z formularza głównego - ZUS DRA oraz załączników - imiennych raportów. ZUS DRA jest to miesięczna deklaracja rozliczeniowa/korygująca, na której płatnik rozlicza wszystkie składki, a także świadczenia podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast przedsiębiorca, który opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie i za osoby współpracując - nie ma obowiązku składania co miesięcznej deklaracji ZUS DRA.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!