Inwestowanie na NewConnect

Rynek NewConnect jest idealny dla świeżych inwestorów, którzy chcą poznać tajniki gry na giełdzie. Choć opinie są podzielone, to rynek NC ma swoich zwolenników. Warto zaznaczyć, że przyciąga on głównie osoby początkujące, które inwestują w sposób mało przemyślany. Profesjonaliści raczej unikają NC z powodu niskiej płynności oraz ograniczonych obowiązków informacyjnych emitentów. Okazuje się jednak, że wystarczy odrobina wiedzy i dobre podejście a inwestowanie na NewConnect może być całkiem opłacalne. Co jeszcze warto wiedzieć?

NewConnect to zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który prowadzony jest poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. Rynek przeznaczony jest dla nowo-powstających oraz młodych spółek o stosunkowo niewielkiej przewidywanej kapitalizacji, które działają głównie w sektorach nowych technologii: IT, media elektroniczne, biotechnologia, energia alternatywna itd., opartych głównie na aktywach niematerialnych.

Specyfika NewConnect
Należy zaznaczyć, że inwestycje w papiery wartościowe notowanych na NC spółek są obciążone większym ryzykiem, co jednak pozwala liczyć na większe stopy zwrotu. Tym, co jednak odstrasza jest niska płynność. Nie da się tu stosować analizy technicznej. Nie oznacza to jednak, że nie ma innych narzędzi. Można dzielić zlecenia na pakiety i rozbijać je w czasie. Na samym początku lepiej nie inwestować więcej niż 5 do 10 tysięcy złotych, przy czym należy konsekwentnie egzekwować realizacje strat. 

Jak zapakować portfel?
Na NewConnect lepie nie być zbyt mocno zapakowanym. O wiele lepiej traktować NC jako dobry dodatek do portfela. Tamtejsze spółki odznaczają się dobrymi krzywymi wyników, jednak już sam rynek jest dużo bardziej ryzykowny. Dlatego lepiej mieć kilka spółek, stanowiących małą część portfela, która może mieć duży wpływ na ostateczny wynik.

Co z analizą fundamentalną?
Warto pamiętać, że na NC nie ma prawie w ogóle grup kapitałowych. Spotkamy tam raczej małe spółki, z prostym biznesem, o kapitalizacji do kilkunastu milionów złotych. Oznacza to, że ich analiza nie jest zbyt skomplikowana. W sytuacji, gdy dana spółka prowadzi bardzo ograniczoną politykę informacyjną, lepiej się w nią angażować. Patrz zatem na te, które publikują pełne sprawozdania, dodając objaśnienia i opisując co się w danej spółce wydarzyło. Niestety tego rodzaju spółek jest niewiele, jednak w takich sprawozdaniach wyczytamy już pewne istotne dla nas rzeczy. Podsumowując zatem polityka informacyjna jest najlepszym kryterium eliminacji spółek.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!