Jaką spółkę wybrać?

Zakładając działalność gospodarczą należy się zastanowić nad prowadzeniem jej w postaci spółki. Przepisy prawa dają nam szeroki wybór ich typów, ale na początku zatrzymajmy się spośród czterech – najpopularniejszych i relatywnie tanich w założeniu.

Każda z tych spółek służy innemu celowi zatem są między nimi ogromne różnice.

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jest to spółka z katalogu kodeksu spółek handlowych, stanowiąca spółkę kapitałową z własną osobowością prawną. Należy do najpopularniejszych w Polsce. Na koszt założenia składa się kapitał zakładowy, który minimalnie wynosi 5 000 złotych, plus koszty sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe w KRS. Razem ponad 6 tysięcy złotych. Jej zaletą jest praktyczny brak odpowiedzialności właścicieli za długi spółki, ponadto mogą wspólnikami zostać także osoby prawne. Ich wadą jest wysoki koszt obsługi księgowej z powodu obowiązku pełnej rachunkowości, oraz podwójne opodatkowanie – CIT i PIT.

2. Spółka cywilna

Spółka ta powstaje na mocy przepisów kodeksu cywilnego, nie podlegającą ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stanowi formę współpracy osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub osób prawnych, nie ograniczająca samodzielnej działalności poza spółką.

Spółka cywilna jest formą organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jej założenie nie jest obciążone kosztami, chyba że umowa spółka przewiduje wniesienie wkładów od których należy zapłacić podatek PCC. Podatek od czynności cywilno-prawnych wyniesie w tym wypadku 0,5% wartości wkładu.

Za zobowiązania spółki, wspólnicy odpowiadają solidarnie z spółką całym swym majątkiem osobistym. Obowiązki formalne spółki zbliżone są do tych, które towarzyszą jednoosobowej działalności.

Po przekroczeniu ustawowego pułapu przychodów z mocy prawa musi być zamieniona w spółkę jawną.

3. Spółka komandytowa

W tym przypadku mamy do czynienia ze spółką prawa handlowego, nie posiadającą osobowości prawnej, a tym samym będącą typem spółki osobowej. Posiada przy tym zdolność prawną tj. może nabywać prawa w swoim imieniu i mieć zdolność procesową. Nie trzeba wnosić kapitału zakładowego tylko wkład, jakkolwiek istnieje obowiązek zawarcia jej w formie aktu notarialnego, którego koszt będzie stanowił procent wartości wkładu. Poza taksą notarialną obciążą nas opłaty sądowe. Spółka nie posiada władz per se i składa się z dwóch rodzajów wspólników :

- aktywni tj. komplementariusze – odpowiadający całym swoim majątkiem a ich nazwisko stanowi element nazwy spółki, prowadzący sprawy spółki i

- pasywni tj. komandytariusze – zobowiązani tylko do wysokości zadeklarowanej sumy komandytowej, nie prowadzący spraw spółki.

Spółka w tej formie jest korzystna gdy chcemy mieć możliwość odpowiednio bezpiecznego lub aktywnego sposobu prowadzenia biznesu.

4. Spółka jawna

Kolejna spółka osobowa z katalogu k.s.h. nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną do nabywania składników majątku. Pod pewnymi względami jest podobna do spółki cywilnej ale wymaga ujawnienia się w KRS. Koszt jej założenia sprowadza się do opłat sądowych, opłaty za zarejestrowanie jako płatnika VAT (obowiązkowo) oraz 0,5% PCC od wartości wniesionych wkładów. Do prowadzenia bieżących spraw spółki można wyznaczyć konkretnych wspólników, gdy pozostali muszą się wypowiedzieć w sprawach przekraczający zwykły zarząd.

Wspólnicy spółki jawnej solidarnie i subsydiarnie odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, ale dopiero po nieskutecznej egzekucji ze spółki.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!